Nyheter

Carlstedt Arkitekter tecknar ramavtal med Huddinge Samhällsfastigheter

Efter en ambitiös upphandlingsprocess har Carlstedt Arkitekter valts ut för att teckna ramavtal med Huddinge Samhällsfastigheter för arkitekttjänster. Denna upphandling, där 28 anbudslämnande arkitektföretag noggrant utvärderades med fokus på kvalitet, positionerar Carlstedt Arkitekter som en central aktör för utvecklingen av Huddinge under de kommande fyra åren.

Med tydligt fokus på hållbarhet, kvalitet och god samhällsekonomi utmärkte sig Carlstedt Arkitekter under urvalsprocessen och valdes som en av tre huvudleverantörer. Carlstedt Arkitekter har tidigare ansvarat för projektet Stensängsskolan i Huddinge, som utsågs till Årets Miljöbyggnad 2022 av Swedish Green Building Council.

– Vi är oerhört glada att fortsätta vårt arbete i Huddinge, en kommun som har höga krav på funktion, arkitektur, och hållbarhet, säger Anette Eriksson, affärsansvarig för skolor på Carlstedt Arkitekter.

Upphandlingsprocessen, som utformats för att säkerställa bästa möjliga kvalitet på arkitekttjänsterna, genomfördes i två steg där sista steget innehöll ett intervjuförfarande där de sju mest lovande anbuden bedömdes.

– Jag är imponerad av Huddinge Samhällsfastigheters upphandling, som är ett föredöme för hur offentliga beställare bör handla upp arkitekter och andra kvalificerade konsulttjänster med fokus på kvalitet och långsikt god samhällsekonomi, säger Stina Ljungkvist, vd för Carlstedt Arkitekter men också engagerad i LOU-frågor inom branschorganisationen Innovationsföretagen.

Carlstedt Arkitekter ser fram emot att bidra till Huddinges fortsatta utveckling genom innovativ och hållbar arkitektur som möter både dagens och morgondagens behov.