Nyheter

Smidmek vinner dubbla avtal om äldreboenden

Smidmek har slutit dubbla avtal med JSB Construction. Avtalen innebär leverans och montering av kompletta betongstommar till nya äldreboenden i Hofors och Bergsjö. Boendet i Hofors kommer att bli ett av Sveriges största.

– När bostadsbyggandet bromsat in är det en styrka att vi fortsätter att vinna projekt inom samhällsfastigheter, säger Mathias Hult, avdelningschef på Smidmek.

Smidmek projekterar, levererar och monterar prefabricerade stål- och betongstommar.

Nu har bolaget slutit avtal med JSB Construction om att uppföra stommarna till två olika äldreboenden. I Hofors blir det två huskroppar i tre till fyra våningsplan och i Bergsjö blir det två ihopbyggda huskroppar med fem och sex våningar.

– Till boendet i Hofors monterar vi halvsandwichväggar, massiva källarytterväggar och innerväggar, håldäck, balkonger och stål. I Bergsjö blir det samma väggtyper men bjälklag i form av plattbärlag i stället för håldäck, säger Mathias Hult. Dessutom tillkommer pelare i stål.

Trots fler våningar blir äldreboendet i Bergsjö det mindre av de två byggnaderna.

– Men det är ändå kommunens största ekonomiska investering någonsin. Det är väldigt spännande att få vara med och bidra i den här typen av projekt.

Montaget skiljer sig delvis åt mellan bostadshus och äldreboenden.

– De öppna ytorna innebär att det blir färre bärande betongväggar. I stommen till Hofors har vi möjlighet att hantera de långa spännvidderna genom att montera håldäck i stället för plattbärlag, vilket även innebär ett snabbare montage, säger Mathias Hult.

För JSB Construction är avtalet med Smidmek fördelaktigt ur flera aspekter.

– Vi har redan ett långt samarbete kring våra koncepthus och Smidmek är en bra och stabil partner med flexibilitet i sin leverans, säger Jimmy Wallner, entreprenadchef på JSB Construction.

Stommontaget i Hofors påbörjas i juli och i Bergsjö i augusti. Båda äldreboende beräknas vara färdigbyggda våren 2026.

Visionsbild: Lindh Arkitekter