Nyheter

Infranord har tilldelats kontrakt på Hovedbanen av Bane NOR

Bane NOR har tilldelat Infranord kontrakt för spårbyte och ballastrening på nedre och övre Hovedbanen, en del av Norges stambana, för innevarande år. Kontraktssumman är 199 miljoner norska kronor.

– Det är glädjande att Bane NOR återigen visar förtroende för Infranord för genomförande av denna typ av projekt. Tilldelningen stärker också vår norska affär, säger vd och koncernchef Stefan Gustavsson.

Arbetet innebär en omfattande planerings- och logistikprocess på grund av korta trafikavstängningar samt angränsande entreprenader som arbetet måste koordineras med.

– Hovedbanen är en av Norges viktigaste järnvägslinjer. Projektets komplexitet och genomförandeplan gör det till ett utmärkt exempel på hållbart och framåtblickande järnvägsunderhåll. Vi ser fram emot att leverera projektet samtidigt som Bane NOR kan upprätthålla trafiken på Hovedbanen så att resenärer och gods kommer fram säkert och punktligt, säger Christina Wiggen, vd Infranord Norge AS.