Nyheter

Den nya stadsdelen Norra Hagastaden växer fram – beslut om samråd

Samråd ska genomföras om detaljplanen för första etappen av Norra Hagastaden. Det beslutade byggnadsnämnden den 22 april 2024. Planförslaget omfattar bland annat 1 200 nya bostäder, vårdlokaler, plats för kommersiell verksamhet samt en förskola med 140 platser.

Området omfattar en del av Solna sjukhusområde som ska utvecklas till en levande stadsmiljö och kopplas samman med de delar av Hagastaden i Stockholms stad som redan byggts, som håller på att byggas och framtida etapper som beslutats.

– Utvecklingen av Norra Hagastaden är ett av de största utvecklingsprojekten i Solna. Det här blir starten för omvandlingen av ett institutionsområde till ett levande område som länkar samman Solna med Stockholms innerstad, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.    

3 000 bostäder på Solnasidan

När samtliga etapper är utbyggda kommer det att ha byggts 6 000 nya bostäder i Hagastaden, varav 3 000 på Solnasidan. När stadsdelen är färdigbyggd kommer det dessutom att finnas runt 50 000 arbetsplatser i Hagastaden, både privata och offentliga och inom en mängd olika branscher och serviceområden.

Detaljplanen som nu ska ut på samråd omfattar 1 200 bostäder, förskola, LSS-boende, vårdlokaler samt plats för service och kommersiella lokaler. I detaljplanen ingår även parker, torg och ett helt nytt gatunät för området, där många äldre byggnader sparas och omvandlas till exempelvis bostäder.

Samrådsperiod och samrådsmöten

Planförslaget finns för samråd under tiden 30 april – 10 juni 2024 i Solna stadshus, Stadshusgången 2 och på Solna bibliotek i Solna centrum under lokalernas ordinarie öppettider. I stadshuset finns en fysisk modell över planförslaget i skala 1:500. I övrigt finns samrådsmaterialet även tillgängligt på solna.se/hagastaden

Samrådsmöte hålls 15 maj 2024 klockan 18.00 i Cancer Centrum Karolinska, Visionsgatan 56A. Digitalt samrådsmöte kommer äga rum den 23 maj klockan 18.00.

Ta del av planhandlingar, föranmäl dig till mötena och delta i det digitala samrådsmötet på solna.se/hagastaden

Illustration: White Arkitekter