Nyheter

Solna strand ska bli en grön och levande stadsdel

En avsiktsförklaring har signerats mellan Solna stad och fastighetsägarna Humlegården, Vasakronan, Fabege och Lundbergs Fastigheter som alla verkar i Solna strand. Den gemensamma visionen är att skapa en livskraftig och grön stadsdel – nära allt vid Mälarens vatten.

Solna strands unika läge vid vattnet och goda kommunikationer lägger grunden för den nya gröna levande stadsdelen.

– Tillsammans med fastighetsägarna är vi nu överens om ett nära och bra samarbete för att utveckla Solna strand. En rad insatser kommer att genomföras i området på kort och lång sikt. Redan nu i sommar kommer vi till exempel erbjuda ungdomar sommarjobb där, säger Emelie Grind, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Solna stad.

I ett nära samarbete med områdets aktörer genomförs nu insatser för att göra stadsdelen attraktivare, tryggare och mer levande. Till exempel ska entrén till området från tunnelbanan förbättras och strandpromenaden utvecklas.

För att nå den gemensamma visionen har Solna strands fastighetsägarforum bildats. Forumet består av fastighetsägarna i Solna strand i samverkan med Solna stad.

– Vi tror att samverkan är nyckeln till framgång och ser fram emot det fortsatta arbetet i vårt fastighetsägarforum. Det ger oss goda förutsättningar i vår strävan mot att skapa attraktiva stadsmiljöer. Genom att vi identifierar områden där vi kan utveckla platsen tillsammans stärks upplevelsen av platsen, säger John Forselius, Asset Manager på Humlegården Fastigheter.

Avsiktsförklaringen undertecknades fredagen den 19 april i Solna stadshus.