Nyheter

Structor vinner viktigt ramavtal inom förorenade områden

Structor har rankats etta och vunnit ett nytt ramavtal med SGU (Sveriges geologiska undersökning) avseende projektering av åtgärder för förorenade områden. Det ger Structor möjlighet att ta fram åtgärder för de mest förorenade områdena i Sverige, till nytta för både människor och miljön.

Ramavtalet med SGU avser projektering, schaktsanering och övriga entreprenader. Structor medverkar även i ramavtal för avropsområde projektering In situ-sanering. Projekten ska bidra till utveckling med hög kvalitet och innovation, samtidigt som erfarenheter ska delas och spridas i branschen.

I anbudsutvärderingarna har SGU lagt stor vikt vid kompetens, personliga erfarenheter och kvalifikationer hos offererade konsulter.

– Ramavtalet med SGU ger oss möjlighet att arbeta med de mest komplexa och utmanande föroreningssituationerna i Sverige. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta för att minska risken att dessa föroreningar sprider sig och påverkar människors hälsa och miljön, säger Peter Carlsson, vd på Structor Miljöteknik AB.

Structor har haft projekteringsramavtal samt avtal inom projekt- och byggledning av saneringsprojekt med SGU sedan tio år tillbaka. I det nya ramavtalet ingår tre Structorbolag; Structor Miljöteknik AB, Structor Norr AB och Structor Miljö Öst.

Structor Miljöteknik har cirka 25 medarbetare i de tre orterna Örebro, Eskilstuna och Västerås.

Structor Norr har kontor i Sundsvall och drygt 10 anställda, medan Structor Miljö Öst har cirka 20 medarbetare på fyra orter i Östergötland och Småland.