Nyheter

Första etappen av Vyn i Höganäs slutsåld

– Vi har tre tomter i området och bebyggt den första etappen, Vyn, med 38 bostadsrättslägenheter och den är helt slutsåld, berättar Johan Svedström, affärschef på Granitor Property Development AB. Vi har valt att göra dessa projekt med lite extra omsorg i detaljerna. Exempelvis har vi i Vyn en välkomnande ”hotellobby” med valnötsklädda väggar och en sittgrupp.

Vyn i Höganäs består av 38 bostadsrätter som stod klara för inflyttning sensommaren 2023 och Terrassen i Höganäs är ett livsstilsboende med 49 kooperativa hyresrätter som ska främja det sociala livet. I bägge projekten finns olika möjligheter att träffa både släktningar och vänner, antingen på boulebanan eller på en middag i de gemensamma sällskapsutrymmena. 

Terrassen är en kopperativ HR i form av trygghetsboende. Denna har en nedre åldersgräns på 65 år på en i sällskapet.Terrassen, kommer att bestå av 49 lägenheter och är i dagarna precis på gång att börja säljas. Lägenheterna som man kan välja mellan är i huvudsak på mellan två och fem rum. 

Beprövat koncept

– Vi har förvärvat tomterna av ICA Fastighets AB och i en parallell process tillsammans med dem tagit fram detaljplanen. Nu är det den andra etappen, Terrassen, som står på tur och som kommer att bli ett kooperativt boende, eller livsstilsboende som vi hellre vill kalla det för. Fastigheten kommer att bestå av en högdel på sju våningar och en lägre del på fyra våningar. På den femte våningen kommer det att finnas en gemensamhetslokal och en terrass på 100 kvm med trevliga sittplatser vid fina utsiktspunkter. Vi har byggt efter samma koncept tidigare, både i Höganäs och även i Viken, berättar Johan Svedström. 

Upplåtelseformen kooperativt boende är inte ett så välkänt begrepp. Man vill gärna istället benämna det som ett trygghetsboende och ett koncept som vänder sig i första hand till äldre. Det är idealiskt för de som säljer sin bostad och mot en låg insats kan bli hyresgäst med en förmånlig hyra.

Skulle man i framtiden vilja flytta får man tillbaka insatsen. Det innebär flera bra kombinationer som ett trygghetsboende och med möjligheten att leva ett bra socialt liv. Att människor ska bo här och ges goda möjligheter till gemenskap är grundtanken i arkitektens utformning. Den första etappen Vyn har en mörk fasad och är ritad av Mooi Arkitekter. Den andra etappen kommer att få en ljusare kulör och är ritad av Jacobsson arkitektur. 

Spännande utsikt

– Den första delen av projekten är bostadsrättsföreningen Vyn som vi har varit delaktiga i att bygga, berättar Peter Johansson, projektledare på Byggmästar´n i Skåne.  Vyn är den högsta delen av de pågående projekten där den ena delen består av nio våningar, intill ligger en lågdel på tre våningar. Byggnadsdelarna hänger samman trots höjdskillnaden. Vi fick uppdraget genom en upphandling som en totalentreprenad och började med grundläggningen i december 2021 och vi lämnade över ett färdigt projekt i september 2023.

–Det är en traditionell byggnation med stomme och bjälklag i betong samt en stålstomme i ytterväggarna samt utfackningsväggar med en tegelfasad. Ett spännande inslag är takterrassen på översta våningen. Vi har under ett flertal år arbetat tillsammans med Granitor Property i ett flertal olika projekt och det har alltid varit ett gott samarbete, säger Peter Johansson.

Fakta:

Byggherre: Granitor Property Development AB 

Totalentreprenad: Byggmästar´n i Skåne

Arkitekt: Granitor

På bilden: Entrén till bostadsrättsföreningen Vyn i Höganäs är mycket välkomnande med en trevlig sittgrupp att mötas vid.

Bild: Granitor Property Development