Nyheter

Skanska uppför ny byggnad för K-Citymarket i Lahtis, Finland

Skanska har tecknat avtal med Kesko om att uppföra en ny byggnad för K-Citymarket i Lahtis, Finland. Kontraktet är värt EUR 28M, cirka 320 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden i det andra kvartalet 2024,

Den totala golvytan på den nya K-Citymarket-byggnaden blir cirka 20 000 kvadratmeter, brutto, av vilket en stormarknad kommer att få cirka 9 500 kvadratmeter.

I projektet ingår byggnation och installationer. Butiksytorna ligger på första våningen och det kommer att finnas ett uppvärmt parkeringsgarage i källaren.

Det nya K-Citymarket kommer att följa EU:s Taxonomy och projektet siktar på att få miljöklassificeringen Breeam Very Good.

Byggarbetet påbörjas i april 2024 och kommer att vara klart hösten 2025.