Nyheter

Totalrenoveringen av Eriksdalsbadet pausas

Under 2024 skulle en totalrenovering av Eriksdalsbadet inletts. Stockholms stad pausar nu projektet för att utreda tre alternativ vidare. I alla de tre alternativen kommer badet på Södermalm att finnas kvar.

I november 2022 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om en omfattande upprustning av Eriksdalsbadet. Renoveringen skulle inledas under 2024 men pausas nu av fastighetsnämnden och idrottsnämnden för att utreda tre olika alternativ vidare.

– Stockholmarnas skattepengar ska användas på ett klokt sätt. Då anläggningen är i dåligt tekniskt skick är det viktigt att utreda om en renovering eller att bygga en ny badanläggning är det ekonomiskt bäst lämpliga. Vi måste också säkerställa att Eriksdalsbadet möter både simföreningarnas och allmänhetens behov, säger Jan Valeskog, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd.

– Eriksdalsbadet är en av Sveriges mest besökta byggnader och man kommer kunna fortsätta bada och träna här på Södermalm även i framtiden. Men med nuvarande plan skulle renoveringen bli väldigt dyr, samtidigt som det skulle bli svårt att behålla det uppskattade äventyrsbadet. Vi behöver därför ta ett omtag för att se hur vi kan hitta bättre och mer kostnadseffektiva lösningar, säger Clara Lindblom, bostads- och fastighetsborgarråd.

De tre olika alternativen är:

Att gå vidare med den planerade totalrenoveringen av anläggningen.

Att totalrenovera anläggningen och samtidigt flytta nationalarenan till en separat lokalisering och i anslutning till nuvarande plats bibehålla en bad- och idrottsanläggning för allmänheten.

Att bygga ett nytt bad på platsen utifrån bedömning av hur staden bäst tillgodoser de behov som finns såväl hos allmänheten som föreningslivet. 

För alla tre alternativen utreds vilken påverkan de har för verksamhet, ekonomi och miljö. Beslutet om ett förändrat inriktningsbeslut för badets framtid väntas fattas vid fastighetsnämndens och idrottsnämndens nämndmöten den 23 april.