Nyheter

Nya bostadsrätter vid Drevvikens strand i södra Stockholm

Bara några meter från sjön Drevvikens strand i Farsta i södra Stockholm och åtta kilometer från Stockholms innerstad bygger Svenska Hem 171 bostadsrättslägenheter i två etapper. Projektet Klockelund Strand etapp 1 pågår just nu. Tengbom har i sin gestaltning av bygget utgått från det sjönära läget och fokuserat mycket på sociala aspekter.

Av totalt fem planerade punkthus uppförs tre stycken femvåningshus om sammanlagt 104 mindre lägenheter. Det handlar om ettor och tvåor på mellan 26 och 40 kvadratmeter. I en andra senare etapp ska två punkthus med ytterligare 67 lägenheter tillkomma. Projektet är först ut i området mellan den lokala Perstorpsvägen och Drevvikens strand. 

Svenska Hems lägenheter får i markplan direkt utgång till altan, lägenheter i tre följande plan får generösa balkonger och högst upp i husen blir det lägenheter med entresolplan, högt i tak, stora glaspartier och takterrasser med utsikt över sjön. Utrustningsmässigt blir det bland annat digitala låssystem i fastigheterna och därtill kommer att föreningen tillåter fri uthyrning i andra hand och juridiska personer som köpare.

– Vår ambition var att precis som i andra projekt, utgå från själva platsen och dess specifika förutsättningar, där vi tänker långsiktigt, väljer hållbara material och utformar husen så att de smälter in i omgivningen, säger Angelika Nano, arkitektfirman Tengboms handläggande arkitekt och uppdragsledare.

– Kvarteret Klockelund Strand ligger i direkt anslutning till sjön med en rekreationspark och badplats. Målsättningen har varit att skapa flerbostadshus som speglar stadsvillans kvaliteter. Det är ett unikt naturläge som gör att man lätt kan ta sig till centrala Stockholm med kollektivtrafik. Detta har styrt tankarna kring utformning av kvarteret.

Byggnadstekniskt är det pålad platta och grundläggning på berg, stomme av prefabricerad betong, plattbärlag, innerväggar som skalväggar och ytterväggar i halvsandwich.

Stora grönytor

Genom att välja träfasader med en naturlig dov färgskala ska husen smälta in i omgivningen och medverka till en lugn känsla. I delar kring fönstren övergår träfasaden till skivor för att skapa mångfald i fasaderna. Balkongerna är utformade så att de integreras med träpanelen, vilket gör att de smälter in i fasaderna på ett naturligt sätt.

– Takterrasserna på översta plan utgör en del av husets volymspel och sedumtaken bidrar till luftrening och ökar mängden grönyta på tomten.

– Under gestaltningsprocessen har vi även haft fokus på de sociala aspekterna. Det ska vara arkitektur som uppmuntrar till socialisering och välbefinnande, säger Angelika Nano och pekar på flera detaljer:

generösa och öppna uteplatser i anslutning till marklägenheterna

ljusinsläpp i båda ändarna av korridor samt möjlighet till utblick och kontakt med det yttre

mycket omsorg kring gestaltning av trapphus med målet att locka dit de boende och uppmuntra dem till att ta trappan i stället för hiss

välkomnande entré med sittbänkar i terrazzo samt ljusa ytor och dikter från svenska visor som utsmyckning på väggar

undertak av naturmaterial i gemensamma utrymmen.

En gemensam gård med bland annat odlingslådor och en gemensam uteplats kompletterar husen och ska bidra till socialt umgänge och trivsel. 

Projektet är arkitektmässigt utfört av Tengbom i Göteborg, från skiss till färdiga bygghandlingar, med Tengbom Stockholm involverat i arbete kring framtagande av detaljplan för området.

Starten på en större stadsdel

Stockholms Stad planerar för sammanlagt 480 bostäder samt förskola med sex avdelningar, kontor, lokaler för verksamheter och service, lager, parkeringshus samt en allmän strandpark. Flera byggherrar är på gång för ytterligare bostadsbyggnation i området. En befintlig äldre handelsträdgård och en koloniträdgårdsförening flyttas till andra platser inom staden.

Den övergripande tanken är att området längs Perstorpsvägen ska bli ett levande stadsstråk med butiker och restauranger. Farsta Centrum med sitt utbud ska också locka till området. Perstorpsvägen byggs om och nya anslutningar till Nynäsvägen planeras.

Närmaste T-banestation är Farsta Strand, hela T-banesystemets sydligaste station, med tio kilometer till Slussen.

FAKTA:

Byggherre: Svenska Hem Entreprenad AB

Byggentreprenör: Svenska Hem Entreprenad AB

Arkitekt: Tengbom AB

Kostnad: 150 – 250 msek