Nyheter

”Det är annorlunda att bygga en byggnad 100 meter mot himlen än horisontellt”

Tornhusen i Helsingfors Kalasatama är de högsta bostadshusen i Finland och är därför särskilt intressanta även för deras byggare. Bravida var redan involverad i byggarbetsplatsen för det andra tornkvarteret. 

SRV bygger redan det femte tornkvarteret i Kalasatama. Helsingin Visio är det fjärde av tornen och det första som reser sig på södra sidan av Itäväylä. Det finns 240 lägenheter fördelade på 24 våningar samt allmänna faciliteter som bastu och takterrass.  

– Vi installerade byggnadens ventilationssystem. Vi ansvarade för kanalinstallationer, isolering, hårdvara, justeringar och mätningar, säger produktionschef Jaakko Lavikainen från Bravida.  

– Särskilt intressant var det att genomföra och övervaka den storskaliga mätningen relaterad till ventilationsjustering och mätningar, samt mycket exakta och planerade arbeten. Omfattande förtester relaterade till mätning och justering, modellarbete och kontroller på arbetsplatsen relaterade till ventilationsjusteringar har genomförts på platsen i samarbete med olika parter, beskriver SRV:s platschef Tatu Hotokka. 

Tornkvarteret Visio i Helsingfors var ett stort projekt för Bravida, och förutom Jaakko Lavikainen arbetade Visa Kinnunen på Bravida i sitt projektledningsarbete. Webbplatsen stod klar i december 2023.   

Erfarenheten av att arbeta på höjden hjälpte till vid implementeringen 

Det första av Kalasatamas höghus, Majakka, stod färdigt 2019. Jaakko Lavikainen var projektledare på Sarjametalli Talotekniikka Oy, som köptes av Bravida, och implementerade ventilationssystemet för Majakka.

Erfarenheten av att arbeta på Finlands högsta byggnad är också en fördel på den 98 meter höga Vis-platsen. 

– De speciella utmaningarna med höghusbyggande var tvungna att ta hänsyn till när projektet startade. Det är en annan sak att bygga 100 meter mot himlen än om huset vore vågrätt. Under genomförandet av projektet var logistiken och produktionstekniken annorlunda, eftersom det bara fanns en väg att ta sig upp till arbetsstationerna.

Därför var det också viktigt för varje anställd att veta hur man kan förutse sitt eget arbete – till exempel att se till att allt material, verktyg och utrustning redan var på väg när de reste sig. 

Myndigheterna har också särskilda krav på höghus och till exempel lyfts brandsäkerheten vid byggande fram som viktig vid sidan av annan arbetarskydd.

En hög byggnad kräver kunskap och erfarenhet i toppklass från byggherrarna, eftersom det är ett mer krävande mål än vanligt.