Nyheter

En ny stadsdel i Kristianstad tar form

I början av juni i år kan inflyttningen i de 20 rökfria lägenheterna i Östermalms Park i Kristianstad påbörjas. Detta är den första etappen av ett större projekt där det gamla sjukhusområdet omvandlas till en levande och modern stadsdel, som när området är fullt ombyggt ska omfatta cirka 300 lägenheter i en 4 000 kvadratmeter stor park med bland annat en lekplats för lite större barn.

Det nya parkeringshuset med plats för 210 bilar invigs samtidigt som inflyttningen i lägenheterna i etapp 1, som består av ettor på cirka 35 kvadratmeter till treor på 77 kvadratmeter i det sex våningar höga huset.

Planlösningen är ljus och öppen, samtliga med generösa balkonger. Köket är modernt utrustade och går i vitt. Badrummen har helkaklade väggar och våtrumsmatta. Tvättpelare är förberedd. Individuell vattenmätare gör att de boende betalar bara för mängden de förbrukar.

– Hållbarhet är en del av projektet, därför har vi solceller på alla våra projekt samt sedumtak. I parkeringshuset och i området finns elladdstolpar och låsbara cykelförråd i markplan, säger Patrik Jogby, projektutvecklare på AB Kristianstadsbyggen (ABK).

I etapp två kommer en del av sockelfasaden bestå av återbrukad tegel från de gamla sjukhusbyggnaderna som revs när Östermalms Park gjordes om. Man har även återbrukat granitkantstenar och nio större granitpelare från de gamla byggnaderna som nu kommer till användning i den nya utemiljön. Man kommer även planterat nya träd för att bevara parkmiljön. Den nya parkmiljön beräknas vara färdigställd 2026.

I etapp två kommer det att finnas 137 lägenheter, större lokal för Region Skåne som kommer att ha BVC och mödravård. Den större gemensamhetslokalen är till för de boende och ABK, när de ska hålla större möten. Man förbereder för en lokal med typ café-verksamhet

– Vi rev de gamla skyddsrummen och har byggt fyra nya moderna skyddsrum. Vi har byggt en gågata och en dagvattenpark, men även en regnbädd som tar hand om regnvatten vid skyfall. Den centrala parkytan har vi utformat med inspiration av den engelska parkmiljön som fanns här i början av 1900-talet, berättar Patrik Jogby.

Två gamla sjukhusbyggnader har rivits och ett tredje kommer att rivas för att tillskapa nya bostäder i Kristianstad. Planen är att området ska färdigställas 2030. Då ska etapp två med sina 137 lägenheter, fördelade i sex trapphus i det 4-6 respektive åtta våningar höga hus vara färdigbyggda.

Konstruktionen består av betongstomme, helt prefabricerad i etapp 1 och i etapp två är det skalväggar och platsbärlag. Utfackningsväggar på det. Fasaden består till större delen av tegel med inslag av puts.

FAKTA

Tidplan etapp 1: september 2022–mars 2024 

Byggherre: AB Kristianstadsbyggden

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB 

Arkitekt: Liljewalls Arkitekter AB (etapp 2: PE Teknik & Arkitektur)