Nyheter

Nu startar lyftet av Haninge centrum

Nu startar arbetet med en ny detaljplan för Haninge centrum och närområdet, efter beslut i samhällsbyggnadsutskottet den 26 mars. Projektet är ett viktigt steg i ambitionen att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig regional stadskärna som möter invånarnas och besökarnas behov av service, handel och nöjen – och som ger fler möjligheten att bo i hjärtat av Haninge.

– Haninge centrum har med dess läge en enorm potential och viktig roll för att vår stadskärna ska bli navet på Södertörn. Ett tryggare, mer attraktivt och konkurrenskraftigt centrum gynnar näringslivet samtidigt som platsen blir mer inbjudande, levande och tillgänglig för invånare och besökare, säger Linus Björkman (M), samhällsbyggnadsutskottets ordförande, Haninge kommun.

Utveckling av centrumbyggnaden

En ambition med projektet är att se hur centrumbyggnaden kan göras mer inbjudande och synlig. Dels genom att tillskapa nya bostadshus längs med Nynäsvägen som har bottenvåningar med en hög andel entréer och fönster – det ger en öppenhet in till centrumområdet som lockar till besök och gör det mer tryggt och levande. Dels genom att placera befintlig parkering vid Haninge Centrum under nya byggnader och utemiljöer.

Trivsamma och levande mötesplatser

Projektet ska också undersöka hur gator och torg inom planområdet kan rustas upp så att de blir mer trivsamma och levande mötesplatser. Det ska även göras lättare för de som går och cyklar att röra sig i området. I projektet ingår också att utreda behov och lämplig placering av förskoleverksamhet.

Dialog med invånare, besökare och företagare

Tillsammans med centrumägaren Niam och andra intressenter påbörjas nu arbetet med att ta fram ett planförslag. En tidig medborgardialog inför samrådet kommer att genomföras, för att vi i ett tidigt skede vill kunna ta del av idéer från invånare, besökare och företagare om hur platsen kan utvecklas på bästa sätt. Planförslaget kommer sedan att ställas ut på samråd, preliminärt sommaren 2025.

Illustration: Equator Arkitekter