Nyheter

Nivika förvärvar två kommersiella fastigheter i Varberg

Nivika förvärvar två kommersiella fastigheter i Varberg om totalt 4 176 m2 uthyrningsbar yta. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 49 miljoner kronor och förvärven är så kallade sale and leaseback-affärer där säljare tillika hyresgäster är JSM Holding AB respektive S.B.S. Steam Boiler Service AB.

Årligt hyresvärde uppgår till 3,7 miljoner kronor med genomsnittlig avtalstid om fem år. Fastigheterna tillträddes under andra halvan av mars.

– Vi är glada att kunna fortsätta växa i Varberg och komplettera vårt bestånd med dessa strategiskt rätt placerade fastigheter. Förvärven är i linje med Nivikas strategi att fortsätta växa med välavkastande fastigheter i utvalda lägen, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.