Nyheter

Nytt kontorskomplex i Karlshamn

– Det är ett mycket komplext bygge. Vi har sammanlagt hållit på i tre år, berättar William Lavesson, som är Karlshamnsfastigheters projektledare. En utmaning har varit anpassningen för alla olika typer av hyresgäster och verksamheter som ska finnas i huset och att uthyrning skett parallellt med bygget.

Karlshamnsfastigheter fortsätter utvecklingen av företagsområdet Östra Piren i Karlshamn och uppför ännu en etapp, Emigranten, om 10 000 kvadratmeter nya företagslokaler i bästa läge vid havet.

Längst ut på Östra Piren med utsikt ut mot Karlshamns Kastell och Östersjön står det nya kvarteret, etapp 5 i exploateringen av piren, snart klart för successiv inflyttning fram till sommaren. Området är historiskt och rymde tidigare bland annat en hamnanläggning för båttrafiken till Baltikum.

Hela området har markförstärkts med pålning (en entreprenad i sig) eftersom piren består av gammal utfyllnad vid Näsviken precis söder om stadskärnan.

På området finns redan Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och NetPort Science Park.

Den nya byggnaden är uppförd i fyra våningar men med ytterligare två plan i en torndel i den norra ändan, som också utgör fastighetens huvudentré. Entrétornets toppvåningar erbjuder runtom-utsikt över staden. Även i den södra ändan finns extra plan som toppas av en skybar.

Genomfärgad betong och mycket glas

Fasaden är utförd i genomfärgad betong med svängda betongelement och stora glaspartier ut mot vattnet. Fastigheten inrymmer också tre inbyggda ljusgårdar med gångbroar och stora takfönster.

Bygget avser företagslokaler för uthyrning, en biograf med två salonger och ovanför den en multisal för konserter, event, uppträdanden och miniproduktioner med 330 sittplatser. Byggnaden inrymmer utrymmen för utställning, konferens och utbildning, en italiensk restaurang, bank med 100 arbetsplatser, företagshälsovård och frisör.

Östra Piren har exploaterats under flera års tid med moderna lokaler. Här finns redan bland annat Blekinge Tekniska Högskola och NetPort Science Park, internationella koncerner och kluster med startup-företag.

Efter nu snart klara Emigranten återstår två byggrätter på piren, en allra längst ut intill Emigranten och en på en befintlig parkeringsplats. Karlshamns kommun äger marken medan kommunala Karlshamnsfastigheter äger byggnaderna. 

”En helt annan byggnad”

Emigranten har blivit avsevärt dyrare än de ursprungliga planerna.

– Det kan bland annat förklaras av att det vi bygger nu är en helt annan byggnad än den som planerades för flera år sedan. Då var den tänkta summan mer fiktiv. Vi har gjort en jätteresa, säger Karlshamnsfastigheters vd Magnus Persson.

Efter en avbruten entreprenad är det nu Peab Sverige som är totalentreprenör och man arbetar i ett partneringupplägg med byggherren.

Magnus Persson säger att senaste budet pekar mot 610 miljoner. Till bilden hör också att Karlshamns kommun har ett ks-beslut om att se över möjligheten att sälja av hela området Östra Piren.

FAKTA:

Byggherre: Karlshamnsfastigheter AB

Tidplan: juni 2022 – våren 2024

Totalentreprenör: Peab Sverige AB

Arkitekt: Anders Törnqvist Arkitektkontor AB

Kostnadsram: 610 mkr