Nyheter

Bred kompetens vann affär åt Smidmek

Nu börjar Vellinge kommuns nya skolområde byggas. Smidmek bygger stommarna i stål och betong på totalentreprenad och har under projekteringsfasen framgångsrikt drivit frågan om att använda klimatförbättrad betong.

Tångvalla skolområde kommer att bestå av en grundskola, en förskola och en sporthall. Smidmek ska bland annat montera 12 000 kvadratmeter vägg åt Skanska.

– Hållbarhetsarbetet är centralt för Smidmek och vi enades tidigt med Skanska om att använda klimatförbättrad betongprefab. Kommunen höll med och därför använder vi väggar av ECO 50 där hälften av cementen är ersatt av ett alternativt bindemedel. Genom att hitta denna lösning minskar klimatavtrycket med 390 ton koldioxidekvivalenter, säger Peter Alriksson, vice vd på Smidmek.

Smidmek har stor erfarenhet av att uppföra samhällsfastigheter och har även den breda kompetens som krävs för Tångvallaprojektet. Det var en viktig faktor när Skanska valde samarbetspartner.

– Skolbyggnaderna består huvudsakligen av betong och idrottshallen främst av stål med tillhörande plåtarbeten. Att Smidmek kan leverera helheten och dessutom har ett tydligt fokus på hållbarhet är något vi är jättenöjda med, säger Joel Liedbergius, Skanskas projektchef.

Den nya skolan för elever upp till årskurs 9 kommer att bli dimensionerad för 450 elever. Förskolan kommer att rymma 180 barn. Området ska vara färdigbyggt 2026.

Illustration: Chroma Arkitekter