Nyheter

Världskända arkitekter gestaltar Göteborgs konstmuseum

Den välrenommerade arkitektbyrån Barozzi Veiga vinner arkitekttävlingen för om- och tillbyggnaden av en av Göteborgs mest kända byggnader, konstmuseet vid Götaplatsen.

– Gestaltningen förädlar en redan högklassig byggnad och kulturmiljö med ödmjukhet och inlevelse, säger Kajsa Wide, arkitekt och projektledare hos fastighetsägaren Higab som samordnat tävlingen.

Arkitekterna Barozzi Veiga med kontor i Zürich och Barcelona är kända världsarkitekter, med bland annat flera uppdrag för museer runt om i världen. Exempelvis har de ritat om-, till- och nybyggnader för Art Institute of Chicago, för Bünder Kunst museum i Chur och för judiska museet i Bryssel. Göteborgs konstmuseums om- och tillbyggnad blir deras första projekt i Sverige.

I det vinnande förslaget ”Ansikte mot ansikte” har Barozzi Veiga samarbetat med Stockholmsbaserade arkitektkontoret Hermansson Hiller Lundberg.

En av de största utmaningarna, enligt arkitekterna, var att komponera en ensemble som är lyhörd för platsens specifika egenskaper, som tillför mervärde till den befintliga byggnaden och som, ur en stadsmässig synvinkel, löser förhållandet mellan museet och det närliggande småskaliga bostadsområdet.

– Den nya volymen ska uppfattas som ett komplement till den historiska byggnaden, men också som ett element med egen karaktär som utmärker sig genom sin geometriska kontrast till den befintliga naturen. Genom att lyfta fram de karakteristiska klipporna och integrera dem i fasadernas komposition blir tillbyggnaden rotad på platsen och framstår som en halvt nedgrävd sockel som sticker upp ur marken, säger arkitektteamet Barozzi Veiga.

Största planerade kultursatsningen

Bakgrunden till arkitekttävlingen är att museet, som fyllde 100 förra året, är i behov av att byggas om och till. Idag uppfyller lokalerna endast delvis internationella krav på klimat, tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö.

Detta påverkar möjligheterna att hålla samma höga klass på verksamheten och bevara konstsamlingarna på bästa sätt. Den nya tillbyggnaden, som kommer att uppföras på baksidan, innebär att museet får dubbelt så mycket ytor att visa konst. Tidigare stängda ytor i huset kommer att bli publika och huvudentrén byggs om för bättre tillgänglighet och anpassas för fler besökare.

– Om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum är en milstolpe i museets historia och den största kulturpolitiska satsningen som planeras i Göteborg. Det framtida konstmuseet kommer att stärka Göteborg som destination och bidra till en mer attraktiv stad och region med ett starkt och levande kulturliv. Detta blir århundradets konsthändelse i Göteborg, säger Anna Rosengren, direktör för Göteborgs Stads kulturförvaltning.

En låg tillbyggnad

Något som utmärker det vinnande förslaget är att det är en förhållandevis liten byggnad på platsen. Tillbyggnaden är gestaltad i gult tegel som resten av museet och de båda byggnaderna binds ihop med en ljusgård.

Ett grepp som juryn framhöll som en stor styrka är att de nya utställningsrummen förlagts på samma plan som skulpturhallen i den befintliga byggnaden, och på så sätt skapar tydlighet och en lätthet för besökarna att orientera sig.

– Att arkitektteamet utmanade förstudiens större synliga byggnadskropp visar på stor förståelse för situationen, och därigenom är de också det tävlingsbidrag som tar störst hänsyn till den befintliga byggnaden, den känsliga kulturmiljön och de närliggande bostadskvarteren. Göteborgs konstmuseum är inte vilken byggnad som helst. Det känns tryggt att kunna lämna det här ärofyllda uppdraget till ett team med så internationellt erfarna museiarkitekter. Och som dessutom tagit sig an utmaningen med sådan skicklighet, säger Kajsa Wide.

Bearbetning och vidareutveckling

Att arkitekttävlingen nu är avslutad innebär inte att ritningarna är färdiga utan snarare att det nu finns en genomarbetad skiss som behöver bearbetas, utvecklas och finslipas. Detta arbete gör arkitekterna tillsammans med Higab och verksamhetsrepresentanter under vår och höst 2024, parallellt med att förslaget arbetas in i den nya detaljplan som håller på att tas fram.

Enligt nuvarande tidplan kommer Göteborgs konstmuseum stänga inför om- och tillbyggnaden 2027, och återöppna 2031.

Samtliga tävlingsförslag publiceras på Sveriges Arkitekters hemsida.

Ur juryns motivering
ANSIKTE MOT ANSIKTE:

”Det vinnande teamet har i sitt förslag format en väl avvägd byggnad som med tydlighet och egen karaktär samspelar med Göteborgs Konstmuseum utan att konkurrera med den äldre byggnaden. Tillbyggnaden fungerar även väl i förhållande till omgivande bebyggelse och bidrar till att det befintliga museets karaktäristiska gestalt förblir avläsbar i det större stadslandskapet.

Teamet har visat en förmåga att med exakthet organisera programmet i både plan och sektion. De rum som länkar ihop den nya och gamla delen är precist utformade, med stor inlevelse och i väl avvägda proportioner. Det är en styrka att nya utställningsrum föreslås ligga på samma plan som skulpturhallen och den föreslagna ljusgården. Det skapar tydlighet för publiken och underlättar orienterbarheten.

Teamet visar på inlevelse och förmåga att göra avvägda ställningstaganden genom att våga utmana förstudiens volymstudie. Denna förmåga kommer att vara avgörande i uppgiften att fortsätta utveckla förslaget i dialog och samarbete mellan verksamheten, fastighetsägaren och staden.”

Motiveringen i sin helhet publiceras på Sveriges Arkitekters hemsida.