Nyheter

Persboskolan i Västerås kompletteras med nybyggda Drömfabriken

Den gamla Persboskolan i Västerås rivs delvis och kompletteras med nybyggda Drömfabriken för skola, bibliotek och fritidsgård.

– En stor ny huskropp plus att vi rustar upp och bygger om en befintlig del, förklarar projektledare Maria Reisten Lindkvist, Västerås stad.

Det är i tätorten Skultuna en och en halv mil norr om Västerås som byggherren Västerås stad i september 2023 sjösatte byggprojektet Drömfabriken.

Ett projekt under ledning av totalentreprenören NCC som började med att riva delar av den gamla Persboskolan på Karl 1X:s väg i Skultuna.

Den del av Persboskolan som nu rustas upp och byggs om blir bland annat omklädningsrum till en befintlig idrottshall. Som sedan tidigare är ansluten till den gamla skolbyggnaden.  

– Och det som tidigare här var bibliotek blir nu en lokal för en särskild gymnasieenhet Man river väggarna, men behåller bottenplattan och bygger sedan upp. Idrottshallen kommer inte att byggas om. Den rustas bara upp lite grand, tillägger projektledare Maria Reisten Lindkvist, Västerås stad.

Nybyggnationen Drömfabriken blir en tvåvåningsbyggnad med en bruttoyta på drygt 8000 kvadratmeter. Exteriört med trä- och tegelpanel i fasaden.

Den nya skolbyggnaden ska som mest rymma 450 elever i årskurserna 4-9.  Utöver lektionssalar med tillhörande utrymmen kommer den nya byggnaden att inrymma inredda ytor också för bibliotek, fritidsgård och matsal.

Det som är speciellt och unikt med projektet Drömfabriken, betonar Maria Reisten Lindkvist, är att delar av skolans lokaler även kommer att stå öppna kvällstid. För kursverksamhet och andra aktiviteter. 

– Exempelvis slöjdsal, hemkunskapssal och musiksal. För att på kvällstid skapa mervärde för invånarna. En invånararena för alla på barn och ungas villkor.

Västerås samlade byggprojekt Drömfabriken är tänkt att gå i mål i februari 2026.

Hur är då läget i projektet i slutet på mars 2024?

– Bottenplattan är gjuten och stommen håller på att resas. Till midsommar är stommen klar och taket påbörjat. I oktober skulle jag tro att det är tätt hus och färdig fasad, svarar projektledare Maria Reisten Lindkvist, Västerås stad.

På bilden: Den nya två våningar höga invånararenan och skolbyggnaden Drömfabriken i Skultuna norr om Västerås kläds med en fasad i trä och tegel.

Bild: NCC

FAKTA:

Tidplan: september 2023-februari 2026

Byggherre: Västerås stad

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: Archus Arkitektur

Kostnad: 340 mkr