Nyheter

Byggstart: Ny förskola i Töreboda

I västgötska Töreboda bygger totalentreprenören NOVAB en ny förskola på uppdrag av byggherren Töreboda kommun. Byggherren Töreboda kommuns nya förskola uppförs i tätortens bostadsområde Östra Börstorp. Ett område i en expansiv region. Där Volvos kommande batterifabrik i Mariestad kommer att resultera i nyproducerade bostäder och ett ökat behov av exempelvis social service i form av skolor och förskolor.

Törebodas nya förskola i två våningar – med en bruttoyta på drygt 1800 kvadratmeter – utformas för åtta förskoleavdelningar. 

Förskolebyggnaden uppförs med stålstomme, HDF-bjälklag och en uppreglad trätakstomme.

  Med utfackningsväggar av trä och limträpanel som fasadbeklädnad på en grön fasad, säger totalentreprenören NOVAB:s arbetschef Per-Axel Brånfelt.

Den nya förskolan får ett papptak med solceller. 

Byggprojektet inbegriper anläggning av utemiljö och parkeringar plus förrådsbyggnader och ett miljöhus. Lägg till angöringsytor för hämtning och lämning och inte minst aktivitets- och grönytor för förskolebarnen.

Med beräknat färdigställande tidigt 2025 ser NOVAB byggtiden som byggprojektets största utmaning.

– Själva bygget ska vara färdigt senvintern 2025. Sedan återstår också en del arbeten i markentreprenaden, som ska vara färdiga i juni, förklarar NOVAB:s platschef Malin Weinö.

Totalentreprenören och byggföretaget NOVAB startade sin verksamhet 1992 och bygger för lantbruk, industri, offentlig verksamhet och boende. Idag med 100 medarbetare och kontor i Töreboda och Örebro. 

I Töreboda med sina drygt 9000 invånare blir den nya förskolan i Östra Börstorp kommunens sjunde förskola. 

På bilden: Törebodas nya förskola Östra Börstorp i två våningar är en av AGE Arkitekter utformad förskolebyggnad med en grön limträklädd fasad.

Bild: NOVAB AB

FAKTA:

Tidplan: februari 2024-mars 2025

Byggherre: Töreboda kommun 

Totalentreprenör: NOVAB AB

Arkitekt: AGE Arkitekter AB

Kostnad: 50-55 mkr