Nyheter

Bruynzeel säkrar sitt största kontrakt – utrustar Riksarkivet i Sverige

Bruynzeel Storage Systems har fått den största ordern i sin historia när de ska leverera mobila förvaringslösningar till Riksarkivet. Riksarkivet bygger en ny byggnad på 34 000 m² i Härnösand.

I byggnaden kommer även Skatteverkets nationella arkiv att inrymmas. Den nya byggnaden kommer inte bara att ge Riksarkivet mer utrymme, utan den kommer också att bidra till ökad hållbarhet med Bruynzeels lösningar.

Målet är att byggnaden ska överlämnas 2025.

Kontraktet för Bruynzeel omfattar ett maximalt värde på 19 miljoner euro.

Ramavtal

Riksarkivet har tillsammans med Skatteverket genomfört en upphandling avseende ett ramavtal. Båda organisationerna behöver nya och större lokaler på grund av att deras arkiv växer. Riksarkivet bildades 1618 och förvarar viktiga dokument om den regionala och nationella förvaltningen, rättsväsendet och utbildningsväsendet.

I Härnösand kommer många av statens samlingar att läggas till den befintliga under de kommande åren. Skatteverket – som bland annat ansvarar för skatter, fastighetstaxering och folkbokföring – centraliserar alla sina arkiv till den nya platsen.

Alexander Collot d’Escury, VD för Bruynzeel Storage Systems:

– Vi är mycket stolta över att ledningen för Riksarkivet i Sverige har valt Bruynzeel för förvaring av sina viktiga dokument. Viktigt för att säkra kontraktet var inte bara en hög grad av tillförlitlighet och optimerad ergonomisk design av de system som ska levereras, utan också en lång livslängd och användningen av miljövänliga förvaringslösningar. Som the Footprint Reduction Company, är vi klimatneutrala i vår egen verksamhet sedan 3 år tillbaka och levererar ledande förvaringslösningar med de lägsta CO2-utsläppen i världen, så är vi mycket glada över att ha tilldelats detta kontrakt. Vi hjälper organisationer att minimera sina CO2-utsläpp och sitt milljöavtryck. 

Bruynzeel Storage Systems genomförde förra året – sin dåvarande – största affär någonsin (18 miljoner euro) med förvaring av konst vid det nya Royal British Columbia Museum i Kanada. Det är ett av de viktigaste historiska museerna i Kanada med en samling på mer än 7 miljoner artefakter.

Mobila förvaringssystem

Genom att välja en mobil förvaringslösning med en flyttbar gång används Riksarkivets byggnad så effektivt som möjligt. Det sparar pengar, tid och CO2-utsläpp. Utrymmesbehovet kan därmed minskas med upp till 50%.

Eftersom en betydande del av den samling som förvaras är oersättlig var kvalitetskraven i anbudsförfarandet stränga för att säkerställa att alla dokument bevaras. Den uppskattade längden på arkivet uppgår till cirka 225 hyllkilometer och innehåller totalt cirka 20 000 lådor.

Bruynzeel är europeisk marknadsledare inom förvaringssystem för arkiv, bibliotek och museer och är världens mest hållbara tillverkare inom sin genre.

Under de senaste åren har det nederländska företaget installerat arkivsystem för dussintals ledande organisationer som BBC, British National Archives, Credit Suisse, Europaparlamentet, Finlands riksarkiv, Amsterdams kommun, KPMG, Rabobank och Vatikanstaten och förra året gjorde man stora framsteg på den nordamerikanska marknaden genom förvärvet av Delta Designs Ltd.

Om Bruynzeel Storage Systems

Bruynzeel Storage Systems grundades 1953 som en del av Bruynzeel-koncernen och blev självständigt på 1980-talet.

Företaget är verksamt på marknaderna för museer, arkiv, bibliotek och kontor, med kunder som Louvren i Paris och Abu Dhabi, Depot Boijmans van Beuningen, den brittiska regeringens National Archives, University of St Andrews och Schiphol Airport.

Det nederländska företaget växer också snabbt inom mobila förvaringslösningar inom sjukvård, detaljhandel, industri, kontor, datacenter och vertikal odling.

Bruynzeel Storage Systems är den europeiska marknadsledaren för innovativa och utrymmesbesparande mobila förvaringslösningar. Bruynzeel levererar mobila förvaringslösningar över hela världen med den mest innovativa funktionaliteten och säkerheten för användare och föremål.

Bruynzeel hjälper dessa organisationer att använda sitt utrymme så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Mindre utrymme innebär lägre kostnader och har en enorm positiv inverkan på koldioxidutsläppen. Bruynzeel är klimatneutrala i sin egen verksamhet (Scope 1 och Scope 2¹). Dess lösningar har det lägsta koldioxidavtrycket i branschen. Som ”The Footprint Reduction Company” är Bruynzeels uppdrag att hjälpa organisationer att minska sina koldioxidutsläpp.

I början av 2023 blev Delta Design Ltd en del av Bruynzeel Storage Group. Delta Designs är ledande i Nordamerika när det gäller förvaring av samlingar för museer, universitet och forskningsinstitutioner och är kända för sina skräddarsydda museiskåp av hög kvalitet.

Delta har arbetat med ledande institutioner som Guggenheim Museum, Metropolitan Museum of Art, MIT Museum, Museum of Fine Arts, Smithsonian, Art Institute of Chicago, Yale, Harvard och många andra framstående Ivy League-universitet.

Förutom de egna 11 kontoren i Europa och USA verkar Bruynzeel genom ett omfattande nätverk av långsiktiga partners och distributörer i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika, Nordamerika, Australien och Asien.

Alla system tillverkas i fabrikerna i Nederländerna och USA och med sin förstklassiga tillverkningsprocess kan Bruynzeel leverera mobila förvaringssystem av hög kvalitet och design med mycket korta produktions- och leveranstider.