Nyheter

Svensk Husproduktion Projekt: Åter igen vunnen affär

I vacker skärgårdsnatur, i Horns Strand utanför Västervik, planerar Enkla Hem att uppföra ca 130 klimatsmarta bostadsrätter, med hållbara energilösningar, egna uteplatser samt gemensamhetsytor för umgänge och lek.

Husen kommer att byggas i fyra etapper, de första 52 par- och radhusen har planerad byggstart under 2024/2025, och kommer att byggas av Svensk Husproduktion Projekt AB.

– Vi är väldigt stolta över att få vara en del av projektet, säger Magnus Göting, chef för Bostadsutveckling & B2B-försäljning på Svensk Husproduktion Projekt AB. Åter igen har vi kunnat uppvisa att vi erbjuder produkter som svenska bostadsutvecklare söker. Vi levererar hög kvalitet, flexibla lösningar, hållbara byggen och har en kostnadsram som är attraktiv.

Horns Strand ligger vid Örserumsviken, i Tjust skärgård, mellan skog och hav. Längs Hornsvägen finns upplyst cykelbana in till centrum, och man har även bra bussförbindelser.

De 52 bostäderna som nu uppförs, är första etappen av fyra planerade.

– Vi ser ett stort behov av boenden i Västervik, och vi satsar både på mindre och större lägenheter, säger Emanuel Vardi, VD på Enkla Hem.

– Många önskar att bo i lite mer lantlig omgivning, bara kommunikationer fungerar för skola och arbete, och det gör det i Horns Strand. Där ska vi ge köparna det de vill ha, för en gemensam och hållbar framtid.

Anna Bjerke, projektutvecklare på Svensk Husproduktion Projekt, är den som har tagit avtalet i hamn, och som ansvarar för affären.

Hon säger:

– Det här kommer att bli ett väldigt attraktivt område. Jag är verkligen glad att vi, tillsammans med Enkla Hem, kommer att kunna erbjuda dessa energieffektiva, välplanerade hus med hög kvalitet och standard, samt ett sånt gemytligt läge.

Projektet öppnar upp för intresseanmälningar under våren 2024, och har säljstart från hösten 2024.