Nyheter

Ja till planbesked – nu kan arbetet med detaljplanering av området vid Nördfjärden i Piteå starta

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar ett positivt planbesked för del av område vid Nördfjärden. Därmed kan arbetet med att ta fram en detaljplan som möjliggör för flerbostadshus med cirka 100–200 bostäder, hotell samt centrumfunktioner så som restaurang och kontor påbörjas.

– Det här området har stor potential för utveckling och det är ett viktigt steg i Piteås fortsatta tillväxt. Området har också många kvalitéer som gör det attraktivt för exploatörer och i förlängningen medborgare och besökare, säger Magnus Nyström (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Nu går arbetet vidare med detaljplanering av området, ett arbete som beräknas kunna starta under 2024. Det berättar Rebecka Granström, enhetschef plan och bygg, Samhällsbyggnad.

– Vi gör bedömningen att det här är en detaljplan som bidrar till stor nytta för kommunens tillväxt. Arbetet med detaljplanen kan inledas så fort det är rimligt. I dagsläget beräknas det att arbetet skulle kunna påbörjas redan kvartal 2 2024, har hon sagt i ett tidigare pressmeddelande.