Nyheter

De ska utarbeta en strategisk plan för hamnområdet i Tromsø

LINK Arkitektur och Multiconsult kommer att bistå norska Tromsö hamn med att utarbeta en strategisk plan för utvecklingen av den södra delen av Breivika hamnområde i Tromsø. Detta kommer att vara ett viktigt verktyg för operationaliseringen av Tromsö hamns övergripande strategi och översiktsplan för hela Breivikas hamnområde.

Tromsø är ett viktigt logistiknav i norr och är en av Norges största fiske- och kryssningshamnar. Tromsö hamn kommer att underlätta maritim affärsutveckling och vara en drivkraft för det gröna maritima skiftet i norr.

Breivikas hamnområde är Tromsö hamns huvudartär. Med experthjälp från LINK Arkitektur och Multiconsult ser vi fram emot att få ett bra verktyg för hur man operationaliserar de övergripande planerna för den södra delen av detta hamnområde, säger direktör för hamnutveckling i Tromsö hamn, Børre Christoffersen.

Projektet kommer att resultera i en strategisk plan för utvecklingen av Tromsö Hamns fastigheter med intilliggande hamnanläggningar. Planen kommer att innehålla övergripande volymstudier, byggnadsrelaterade och kommunaltekniska bedömningar samt tillhörande studier och analyser relaterade till nuvarande och framtida utvecklingsplaner.

Syftet är att identifiera utvecklingspotentialen för hela området Breivika södra, samt att underlätta moderniseringen av kajanläggningar för hållbar hamnverksamhet.

I projektet ingår även övergripande konsulttjänster kopplat till efterföljande planarbete.

Genom nära samarbete med tvärvetenskaplig expertis kommer lösningar att hittas på några av de utmaningar och möjligheter som Tromsö hamn står inför i detta hamnområde. Det handlar om analyser och bedömningar som rör befintliga byggnader som beslutsunderlag för återanvändning snarare än att riva och bygga nytt, upprustning till teknisk standard och eventuell utveckling för nya behov i framtiden.

Planen ska också peka på kortsiktiga åtgärder som bland annat kan lyfta fram åtgärder för att minska utsläppen för hamnverksamheten genom lösningar kopplade till bättre avfallshantering, påverka den maritima värdekedjan till lösningar som främjar bättre miljö och klimat, samt som bidrar till lösningar som flyttar överföringen av gods från väg till sjö.

– Vi är mycket glada över att få bidra med vår expertis till projektet. Som en del av uppdraget vill vi bygga vidare på Tromsö Hamns vision ”Creating The Arctic Future” genom att lägga bra strategiska ramar för konkurrenskraftig maritim affärsutveckling och synliggöra Tromsö hamn som en drivkraft för det gröna maritima skiftet i norr, förklarar Håkon Iversen, projektledare för projektgruppen bestående av LINK Architecture och Multiconsult.

Parterna ser fram emot ett samarbete som kommer att bidra positivt till en hållbar utveckling av ett spännande och växande hamnområde.