Nyheter

Carlstedt Arkitekter stärker vårdteamet

Carlstedt Arkitekter stärker spetskompetensen inom vårdarkitektur ytterligare genom rekryteringen av Jenny Ålander. Jenny är arkitekt med mångårig erfarenhet från vårduppdrag, bl a från arbetet med Ersta nya sjukhus, men Jenny har också en bakgrund som sjukgymnast vilket gör hennes kompetens unik.

Hon har också bedrivit forskning inom vårdarkitektur gällande yteffektiva hygienrum.

Jenny Ålander kommer närmast från Liljewall arkitekter, där hon arbetat som ansvarig arkitekt och marknadsansvarig för vårduppdrag på stockholmskontoret. Jenny har bl a ritat flera vårdcentraler åt Doktor.se samt ansvarat för ombyggnationer på Danderyds sjukhus.

Dessförinnan arbetade Jenny på Tengbom med bland annat Ersta nya sjukhus på Södermalm i Stockholm, fastighetsutvecklingsplaner och ett nytt universitetssjukhus i Kina, Xi’an International Lugang Hospital.

Jenny har en bakgrund som sjukgymnast och har arbetat kliniskt inom både öppen- och slutenvård. Med den erfarenheten har hon lätt att sätta sig in i både patientens- och personalens behov vid utformning och utveckling av morgondagens vårdlokaler. Jenny har också vidareutbildat sig efter arkitektexamen med utbildningen Vårdens lokaler på Chalmers tekniska universitet.

– Att rita vårdlokaler är inte bara samhällsviktigt. Det är också genuint roligt, säger Jenny Ålander, som motiveras av att skapa vackra, läkande, trivsamma och funktionella lokaler för både patient och personal.

– Mitt mål är att patienten ska känna trygghet i den utsatta situation en sjukdom innebär, och att vårdpersonalen ska känna sig stolt över sin mottagning eller avdelning, där arkitekturen stöttar det viktiga jobb de utför.

Jenny har också bedrivit forskning inom vårdarkitektur. Tillsammans med läkaren och vårdbyggnadsdesignern Anders Eriksson har Jenny genomfört ett forskningsarbete gällande Yteffektiva, tillgängliga och användbara hygienrum som finansierades genom Leif Blomqvists forskningsstiftelse. Studien undersöker hur regler och praxis påverkar möjligheten att utveckla innovativa och fungerande planlösningar i vårdmiljöer.

– Studien är ett gott exempel på den nödvändiga innovation som krävs för att de sjukhus som byggs idag ska kunna bemannas och driftas på ett kostnadseffektivt sätt under många år framöver, säger Hanna Börjesson, affärsansvarig för vårdsektorn på Carlstedt Arkitekter.