Nyheter

Klart: Nya bostäder i Nacka Strand

Bostadsutvecklaren Besqab använder Svanen för certifiering av sina nyproducerade bostäder. Svanen är en tydlig miljömärkning som gör det lätt för kunden att välja rätt. Vad gäller krav på material och kemiskt innehåll erbjuder Svanen tillsammans med SundaHus ett smidigt sätt att jobba under projektering och produktion. 

Nacka Strand är ett före detta industriområde som genom om-, till- och nybyggnader under trettio års tid har utvecklats först med kontorslokaler, därefter med bostäder och service. Området sluttar ganska brant ner mot Saltsjöns strand.

Från landsidan når man Nacka Strand genom en tunnel i berget. Inte långt från mynningen och i det absoluta toppläget har Besqab byggt 200 bostäder i tre etapper:

Verkstaden, Magasinet och Fabriken.

Med sina femton våningar över mark är Fabriken högst i stadsdelen.

Huset har 49 lägenheter; tvåor och fyror. Samtliga lägenheter går över hörn och har väl tilltagna balkonger. Varje lägenhet har därmed utblickar i minst två väderstreck. Fabriken är det givna landmärket särskilt med sin bronsfärgade böljande fasad. Arkitekten har samtidigt lagt sig vinn om att utforma det nya i anpassning till områdets industriella arv.

Flera personer har varit engagerade för att klara certifieringsarbetet.

Från Besqabs hållbarhetschef Maria Uhrus, som har tidigare erfarenhet av Svanen, samt entreprenadingenjör Cecilia Garneij, som i projektet koordinerat information mellan Svanen och entreprenadansvariga. Till hjälp har man haft Tina Wiséen från Enviri som varit diplomerad Svanensamordnare.

Rådgivare från Miljömärkning Sverige AB (Svanen) har varit Kirsikka Englund.

Huset värms med fjärrvärme. För värmeåtervinning är ventilationen försedd med FTX. Varje lägenhet har separat lägenhetsaggregat. De boende kan välja bortaläge för att spara energi. Energikraven i Svanen ligger 10 procent under BBR-krav. Energiprestanda för Fabriken beräknas till 75,4 kWh/m2 Atemp • år.

För hantering av krav och miljöspecifikationer på byggmaterial och produkter har miljöbedömningssystemet SundaHus använts, och då tillsammans med Svanen.

– SundaHus har koppling till Svanen vilket gör att man direkt ser hur Svanen klassar produkten; godkänd, ingår i Svanens Husproduktportal eller underkänd. Det är ett väldigt smidigt sätt att jobba, och samtidigt får vi ut en loggbok från SundaHus, berättar Maria Uhrus.

Det är viktigt att hänvisa till Svanen i förfrågningsunderlag, inte minst för konsulterna. Absoluta huvuddelen av produktvalen ska göras i projekteringen, så att produkterna är rätt ”gallrade” innan de kommer till produktionen.

– Om en tilltänkt produkt inte finns i SundaHus går den att lägga till manuellt, inför eventuellt godkännande. Om produkten inte finns i Svanen, går det att göra en ansökan och om den godkänns läggs produkten i Svanens Husproduktportal, berättar Cecilia Garneij.

Biologisk mångfald

Vad gäller övriga miljöaspekter kan nämnas att två dagvattenmagasin har byggts för att utjämna flödena. För att främja hållbart resande har cykelplatser inrättats både utomhus och inomhus, med rum för cykelverkstad. Av övriga gemensamma resurser i huset kan nämnas entrélobby, föreningslokal, grovtvättstuga och övernattningslägenhet för gäster.

Svanen har särskilda krav på biologisk mångfald, dels genom åtgärder för att bevara och förbättra den biologiska mångfalden, dels genom krav på virke från ansvarsfullt skogsbruk. På Fabriken har taket försetts med Sedum-vegetation, bra både för att buffra mot höga flöden av skyfall och för den biologiska mångfalden. De andra två husen har biotoptak med val av växter som inspirerats av de naturliga arterna i närheten, samt stockar som lockar insekter.

FAKTA 

Byggtid: juni 2021 – februari 2024 

Byggherre/entreprenör: Besqab Projekt & Fastigheter AB

Arkitekt: Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB