Nyheter

Krook & Tjäder invald i Klimatarena Stockholm

Krook & Tjäder i Stockholm deltar aktivt och driver utvecklingen mot mer klimatpositiva miljöer i nära samarbete med kommuner, privata aktörer och kollegor i branschen. Senaste tillskottet är deras plats i strategigruppen för bygg- och anläggning i Klimatarena Stockholm.

Genom Julia Hansson, arkitekt på Krook & Tjäder Stockholm kommer man att delta i det strategiska arbetet.

– Jag är stolt över förtroendet och ser fram emot att tillsammans med övriga ledamöter driva arbetet i Klimatarena Stockholm, säger Julia Hansson, arkitekt på Krook & Tjäder Stockholm. Som arkitekter kan vi göra skillnad! Vi kan bidra med det utzoomade helhetsperspektivet, där vi har ett fokus på livscykel i hela skalan från stadsdel till materialval.

I slutet av februari röstades Julia in som en av 10 – 15 ledamöter. Strategigruppen har i uppdrag att stödja processledningen i det löpande arbetet med att utveckla fokusområdet bygg och anläggning.

– Det vi skapar idag måste vara långsiktigt hållbart och kunna leva vidare i många generationer, menar Julia. Framför allt behöver vi flytta fokus från att bygga nytt och istället optimera och konvertera för att effektivt nyttja vårt befintliga bestånd. På Krook & Tjäder bedriver vi ett brett hållbarhetsarbete och jag hoppas kunna bidra med erfarenheter från hela organisationen till arbetet i Klimatarena Stockholms strategigrupp.

Byggbranschen behöver öka takten på klimatomställningen.

För att kunna lösa de utmaningar vi står inför krävs samarbete mellan en mängd aktörer.

– Vi är glada för att ha med Julia i strategigruppen för Klimatarena Stockholm, säger Johan von Wachenfeldt, koncern-vd på Krook & Tjäder. På Krook & Tjäder har vi en tydlig strategi och ett starkt individuellt engagemang där kraften finns i varje enskild medarbetare. Att vi blir invalda i allt fler sammanhang är ett kvitto på att vi driver dessa frågor runtom i Sverige och Norden. Det är framför allt viktigt att vi som arkitektkår tar plats i byggbranschen för att tillsammans med såväl privata som offentliga aktörer styra mot mer klimatpositiva miljöer. För det är när vi tillsammans hittar lösningar som vi på riktigt kan ställa om vår bransch, menar Johan.

Idag finner man Krook & Tjäder i såväl nätverk, forskningsprojekt inom cirkulärt byggande som medgrundare till digitala lösningar för inventering av möbler för återbruk till m.m.

På krooktjader.se kan man bl.a. läsa mer om Arenakvarteret 2030 i Göteborg, ett hållbart och kostnadseffektivt förslag som sparar 3 miljarder och går 5 år snabbare.

I strategigruppen för bygg- och anläggning i Klimatarena Stockholm ingår:

Carl Johan CasserbergTitania AB
Stella B. GrundströmSkanska
Julia HanssonArkitekterna Krook & Tjäder AB
Megha HuberJärfälla kommun
Frida NordströmStockholms stad
Carolina PetterssonRegion Stockholm
Thomas SundénSustainable Innovation
Elisabet ToumiePeab