Nyheter

ByggDialog vinner sitt första skolprojekt i Dalarna

Under onsdagen samlades ByggDialog och Morastrand AB för att inleda Strandenprojektet. Enny- och ombyggnation av en högstadieskola i centrala Mora.

PåStrandenområdet i centrala Mora ska ByggDialog tillsammans med Morastrand ABbygga en ny högstadieskola. Under onsdagen samlades projektgruppen. Ett startskott för projektet.

– Det känns otroligt kul med ett skolprojekt i Mora. Vi på ByggDialog ser väldigt mycket fram emot att starta upp den första fasen i projektet och inledasamarbetet med Morastrand AB. Det här är ett projekt som vårt arbetssätt, partnering, är väl lämpat för i och med projektets högt satta mål. Skolbyggnationer är en av våra främsta kompetenser och detta blirvårt första skolprojekt i Dalarna, vilket gör det extra speciellt, säger Kristin Folkesson, projektchef på ByggDialog.

En skola för 800 elever

Ny- ochombyggnationen av högstadieskolan ska rymma 800 elever. I projektet ska vi ävenbygga två idrottshallar, lokaler för kulturskola samt ungdomsgårdsverksamhet. Byggnaderna på Strandenområdet förväntas kunna tas i bruk höstterminen 2027.

– Nu har vi tagit ytterligare ett viktigt steg mot att genomföra Strandenprojektet. Jag är mycket glad över att vi kan starta samarbetet med ByggDialog. Arbetsformen, partnering, passar utmärkt för projektet. Det bygger på transparens och samarbete ärlighet samtidigt som det finns en storflexibilitet och lyhördhet. Jag skrev under entreprenadavtalet med stor glädje och tillförsikt, säger Mikael Hedh, vd på Morastrand AB.

MorastrandAB är det kommunala bostadsföretaget i Mora. De äger och förvaltar 2 150bostäder. Förutom bostäder hyr de ut lokaler, garage och p-platser.