Nyheter

Från E till A på ett år – så förbättrade Lundafastigheten sin energistandard

På ett års tid har Bricks på Ideon i Lund förbättrat sin energistandard från klass E till A och husets restaurang Bricks Eatery halverat sin elanvändning. En egen energiinnovation, en stor solcellsanläggning, ny effektiv belysning och olika beteendeförändringar ligger bakom framgången.

Hassan Mahdi, förvaltare på Wihlborgs, och hans kollegor bestämde sig för att göra ett rejält ambitionslyft för fastigheten Bricks i Lund, som huserar hyresgäster inom bl.a. elektrifiering, foodtech, cleantech och energi. Resultatet är en minskning av den specifika energianvändningen (byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år) med 46 procent.

Den åtgärd som gjort störst skillnad för energianvändningen är installationen av Wihlborgs egen ”Jannelösning”, en unik kylvärmepump uppfunnen av Jan Larsson, projektledare för kyla- och värmelösningar.

– Tack vare denna innovation, som återvinner värmen och kylan i fastigheten tillsammans med befintligt fjärrvärme- och fjärrkylsystem, har energianvändningen minskat rejält, berättar Hassan Mahdi.

Driften av huset har genomgått en omfattande översyn där både större och mindre förbättringar genomförts. Installation av energieffektiv LED-belysning, ett nytt klimatskydd för alla södervända fönster och optimerade driftstider för ventilationssystemet är några exempel.

Solcellsanläggningen på taket är en av de största i Wihlborgs fastighetsportfölj och utmärker sig genom sitt förhållandevis låga klimatavtryck jämfört med konventionella solpaneler. Det beror främst på att panelerna produceras med material som har lägre klimatavtryck vid framställningen och brytningen av kisel.

Panelerna är dessutom sammansatta i Europa vilket ytterligare bidrar till att minska klimatavtrycket, eftersom transporterna kan reduceras.

– Det är väldigt givande att se så snabb effekt av våra insatser. Insatserna ger inte bara minskade driftskostnader för fastigheten och en framtidssäkring genom egenproducerad energi, utan också förbättrad komfort för hyresgästerna. Bättre belysning i gemensamma utrymmen och klimatskydd som effektivt blockerar solens strålar bidrar t.ex. till ett mer stabilt inomhusklimat, säger Hassan Mahdi.

”Våga investera”

För energikrävande verksamheter som restauranger kan energibesparande åtgärder göra stor skillnad. Det kan Johannes Widén, platschef på Bricks Eatery, vittna om. Genom en kombination av ny teknik och beteendeförändringar har restaurangen halverat sin energianvändning på ett år.

– Vi har bytt ut alla belysningsarmaturer till led och installerat rörelsevakter i utrymmen vi inte rör oss i lika ofta. Men det handlar också om hur vi agerar i det dagliga arbetet, som t.ex. att vi sätter på vattenbadet till maten bara strax före lunch, använder lock över tallriksvärmarna för att bevara mer av värmen och flyttar över mat mellan värmeskåp och ugnar så att vi kan stänga av dem efter hand.

Genom en kombination av ny teknik och beteendeförändringar har Johannes Widén, platschef på Bricks Eatery, tillsammans med sina kollegor, halverat restaurangens energianvändning på ett år.

Många branschkollegor har intresserat sig för Bricks Eaterys framgångar och Johannes Widén ser stora möjligheter för branschen att minska sina energikostnader.

– Det gäller att vara nyfiken och gå till botten mer vad som drar mycket energi. Och att våga investera. Vi skaffade 200 nya belysningsarmaturer som drar en tiondel av vad de gamla gjorde. Den investeringen har vi fått igen på bara ett år. Vi hade kunde inte tänka oss att det skulle ge så stor effekt.

Att ha en nära dialog med fastighetsägaren är ett annat tips Johannes vill dela med sig av.

– Vi har samarbetat nära i det här och bett om att få statistik tidigt och löpande, så att vi kunnat se vilka insatser som ger effekt.

Varmvattnet nästa fokusområde

Johannes och hans kollegor fortsätter arbetet med att minska energianvändningen. Under våren är det varmvattnet som står i fokus och hur nyttjandet av det kan minska i samband med matlagning och städning.

– Många av oss som jobbar här är intresserade och engagerade när det kommer till energiförbrukning, både på jobbet och privat. Så vi fortsätter!

På bilden: Jan Larsson, Hassan Mahdi och Johannes Widén