Nyheter

Västra hamnen i Malmö ska få en ny välkomnande entré

Ett kajstråk som är trivsamt och lätt att komma till, flera nya gröna platser och en ny synlig byggnad med hög kvalitet. Det är några av ingredienserna när området väster om klaffbron ska utvecklas.

Området precis väster om klaffbron domineras idag av asfalt. Det finns stor potential att istället göra platsen till en trevlig entré till stadsdelen Västra hamnen och även mer inbjudande att vistas på. Malmös stadsbyggnadsnämnd bestämde därför idag att det ska tas fram en ny detaljplan för området.

– Tusentals Malmöbor passerar den här platsen varje dag, och jag ser att det finns stora möjligheter att göra den riktigt trivsam att vistas på. Vi kommer att ställa höga krav för att tillföra positiva värden för dem som bor i närheten, för studenterna som tillbringar dagarna på universitetet ett stenkast bort, och för dem som arbetar i Västra hamnen. Jag ser fram emot en plats med gatuliv och grönska vid Malmös mest centrala kajområde, säger Stefana Hoti (MP), ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

Under arbetets gång ska stadsbyggnadskontoret undersöka hur platsen bäst utformas för att öka Malmöbornas trivsel, deras möjligheter att ta sig fram, och även hur en ny byggnad bäst utformas för att stärka gatulivet och passa områdets historia som hamn.

– Den ljusgröna klaffbron är ett landmärke i sig som med de här planerna blir en del av en ny entré till Västra hamnen. Att ta tillvara på det befintliga för att skapa nytt har präglat utvecklingen i området och det här är inget undantag, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Den nya planen innebär att Stora Varvsgatan ska utökas för att ge en ökad framkomlighet, med fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik till och från Västra Hamnen. Planen ska också sätta ribban högt kring hållbarhet, både när det gäller klimat, miljö och sociala perspektiv.

– Västra hamnen är värd en välkomnande entré som personifierar allt det fina som stadsdelen har att erbjuda våra Malmöbor och besökare. I form av framträdande bebyggelse, ett nytt torg och bättre tillgänglighet till kajerna värnar vi den blågröna infrastrukturen i området och skapar en trevligare plats för fler att mötas, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

På platsen finns en del träd och grönska som ska värnas, bland annat längs med det trivsamma kajstråket. På områdets södra del finns idag en stor parkeringsplats, och det ska utredas om denna kan omvandlas till en grön plats som Malmöborna kan njuta av i framtiden.

Området ligger precis vid vattnet och är synlig från många platser och på långt håll. Därför kommer det att ställas höga krav på kvaliteten när området utvecklas.

Illustration: Malmö stad