Nyheter

Renovering: Trädgårdsvillan i Botaniska Trädgården i Uppsala

Kulturbyggnaden Trädgårdsvillan i Botaniska Trädgården i Uppsala har renoverats och byggts till med tillgänglig entré och matsal.

– En nybyggnad som varsamt ansluts mot den ena gaveln på den befintliga Trädgårdsvillan, förklarar projektledare Martin Fuchs på totalentreprenören Sh Bygg Sten & Anläggning.

Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården i Uppsala uppfördes 1894 efter ritningar av arkitekten Emil Victor Langlet. En tegelbyggnad i tre våningar plus källare, ursprungligen tänkt som personal- och familjebostad för trädgårdspersonal i Botaniska trädgården vid Uppsala universitet.

Efter projektstarten tidigt 2023 har totalentreprenören Sh Bygg Sten & Anläggning i Uppsala bland annat lagt om taket på den befintliga Trädgårdsvillan och dränerat källaren. Samt byt ut alla installationer mot ett uppdaterat bekvämt inomhusklimat plus installerat hiss. 

– Och återbrukat en del bjälkar. Demonterat eller rivit och satt in dem i en annan del av huset. Där vi fortfarande låter en del befintliga takbjälkar vara synliga. En varsam historisk renovering. Även om inte Trädgårdsvillan är K-märkt så har antikvarien varit involverad i hur det ska se ut, fortsätter Martin Fuchs. 

Vidare har Trädgårdsvillans tegelfasad setts över, frostskador åtgärdats och all plåt byts ut. Invändigt har snickerier renoverats, inklusive skadade fönstersnickerier.

Tillbyggnaden ansluts till den befintliga Trädgårdsvillan med en tillgänglig entré, matsal och omklädningsrum. En enplansbyggnad avsedd för Botaniska trädgårdens personal.

– De har haft det väldigt trångt i den gamla villan.

Tillbyggnaden är exteriört klädd med en träpanel i Bränd Umbra, det vill säga linoljefärg i brun kulör. 

Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården i Uppsala ägs av Statens Fastighetsverk, tillika renoverings- och tillbyggnadsprojektets byggherre. Verkets husarkitekt Carl Wärn har format villans renovering och tillbyggnad. 

I februari 2024 pågick de avslutande rumskompletteringarna beträffande sådant som listverk, undertak och driftsättning inför slutbesiktningen av Trädgårdsvillan i mars månad.

På bilden: Renovering och tillbyggnad av Trädgårdsvillan i Botaniska trädgården i Uppsala är ett historiskt varsamt projekt med sikte på bevarande och modernisering.

Bild: Sh Bygg Sten & Anläggning AB

FAKTA

Tidplan: februari 2023–februari 2024

Byggherre: Statens Fastighetsverk

Totalentreprenör: SH Bygg Sten & Anläggning AB 

Arkitekt: WärnBerglund arkitektkontor HB/ Statens Fastighetsverk

Kostnad: 45 Mkr