Nyheter

Örebrobostäder: Omfattande renoveringsprojekt i Västhaga

  Under tiden renoveringsarbetet har genomförts har de boende inte kunnat bo i bostaden under hela eller delar av renoveringstiden. Då har vår ombyggnadssamordnare hjälpt hyresgästerna att flytta till tillfälliga bostäder. De hyresgäster som valt att sköta flytten själv har kunnat få ersättning för detta, säger Mats Andersson, projektledare Örebrobostäder.

Sedan våren 2020 har flerfamiljshusen i Västhaga renoverats i etapper. Västhaga är en populär stadsdel från 1969. För att bevara och bibehålla de kvaliteter som de boende uppskattar har Örebrobostäder genomfört ett omfattande renoveringsprojekt.

Nu är första etappen genomförd och inflyttning pågår.

Första etappen omfattar 17 hus fördelade på åtta gårdar. Mitt i området ligger undercentraler där bland annat inkommande fjärrvärme fördelas ut i husen.

Eftersom den gamla lösningen med fläktrum på vinden inte var arbetsmiljömässigt gynnsam har man tagit ett sovrum i varje husbyggnad och gjort om det till teknikutrymmen. Mellan undercentralerna och husen har man grävt och gjort nya kulvertar.

I utfackningsväggarna och bakom tegelfasaden fanns asbest som krävde sanering, så demontaget av fönster och utfackningsvägg var tvunget att utföras av asbestsanerare. Allt har dokumenterats så att om det skulle borras upp något i fasaden så vet man var asbesten finns kvar.

– I den kommande etappen har vi sparat in på det vi har kunnat såsom vattenutkastare för lägenheterna på markplan. 

– Vi har drabbats av vattenskador som blivit omfattande så att byta ut all teknik är nödvändigt. Ventilationen är en annan viktig åtgärd som bidrar till besparing och på sex av taken har vi satt upp solceller. I kommande projekt får alla hus solceller, säger Mats Andersson.

Upphandling om totalentreprenad för de kommande sex gårdarna med 14 hus och 12 lägenheter per hus, är under planering. Byggstart beräknas till oktober/ november 2024.

– Vi kör förhandlat förfarande med kraven i första steg och sedan går vi vidare med förfrågan för de som kvalificerat sig. Då får dessa utvalda räkna på projektet och när vi fått in anbuden för vi en dialog där vi försöker hitta saker som är värda att räkna om. Entreprenörerna kan då hitta bättre lösningar som minskar våra kostnader. Vi gör klimatberäkningar för att få en total bild av koldioxidutsläppen, förklarar Mats Andersson.

På bilden: Västhaga är ett populärt bostadsområde där de 17 första husen har genomgått stora renoveringar. Till hösten inleds nästa etapp med 14 hus för ett bättre och hållbart boende.

Foto: Örebrobostäder

FAKTA:

Tidplan: maj 2020 – februari 2024 

Byggherre: Örebrobostäder AB 

Totalentreprenör: Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB 

Arkitekt: Clarus Arkitekter AB 

Kostnad: Ej offentligt