Nyheter

Fler bostäder kan byggas på Hedensbyn i Skellefteå

En ny detaljplan ska tas fram för ett område på Hedensbyn som kan göra det möjligt att bygga en- och flerbostadshus där i framtiden. Det beslutade bygg- och miljönämnden på sitt senaste sammanträde.

Det utpekade området ligger mellan bostadsbebyggelse i väst och industriverksamhet i öst, mellan Risbergsgatan och Torsgatan.

Det ska också utredas om fastigheten kan utökas österut.

Detaljplanen som ska tas fram är en så kallad prio 2-plan, vilket betyder att planarbetet behöver påbörjas senast inom ett år.