Nyheter

Platsbyggda konstruktioner för nya punkthus i Nol – tar tid men blir billigare

Det var hösten 2019 som nyproduktionen av sammanlagt sex punkthus med hyresbostäder startade på Folketshusvägen i Nol. Sex våningar höga flerbostadshus med vardera 29 hyreslägenheter och allmännyttiga Alebyggen som hyresvärd. 

– Ett billigare sätt med bättre kvalitet att producera på än att köpa prefab, säger platschef Roger Olausson, totalentreprenören NCC. Med det sjätte och sista huset avslutar vi projektet och går i mål nu i september 2024.

Samtliga nybyggda punkthus på Folketshusvägen i Nol är platsbyggda konstruktioner. Med bärande väggar, bjälklag och pelare som bär upp betongstommen. Allt platsgjutet och monterat på plats.

– Det finns inget prefabricerat mer än balkongplattor och den invändiga spiraltrappan i trapphuset. Allt annat är byggt på plats, inklusive kantelementet och bottenplattan. Ett traditionellt byggsätt som tar lite tid, men är billigast.

Byggnadssättet som Alebyggens nyproduktion i Nol uppförs med är enligt bostadskonceptet NCC Folkboende. Ett koncept framtaget i Umeå efter vilket idag cirka hundra flerbostadshus uppförts runt om i Sverige.

Nyproduktion ”platsbyggt med kvalitet” och ”traditionella metoder med moderna hjälpmedel”.

– Med valvbord, en gammal byggmetod som återupptagits här, väggformar och så vidare, tillägger Roger Olausson apropå det aktuella byggprojektet i Ale kommun.

De sex punkthusen med papptäckta sadeltak kläds med en tegelfasad.

– Med ett på sikt för fastighetsägaren väldigt litet underhåll.

NCC:s platschef sammanfattar varför Alebyggen valde konceptet NCC Folkboende – inte prefab – som byggmetod för de sex nyproducerade och hösten 2024 kompletta och färdiga flerbostadshusen i Nol:

– Prefab minimerar tiden, men enligt Folkeboendets beräkningar är huvudskälet till att det här är billigare att vi inte är i händerna på någon leverantör. Vid högkonjunktur sticker priserna iväg på exempelvis prefabstommar, leveranser och transporter, avslutar Roger Olausson.

Bild: NCC

FAKTA:

Tidplan: februari 2023– september 2024

Byggherre: AB Alebyggen

Totalentreprenör: NCC Sverige AB 

Arkitekt: Arkinova Arkitekter AB

Kostnad: 45 mkr