Nyheter

Framgångsrika försök att förlänga livslängden på broar

Längre liv till fler broar för samma mängd pengar. Det är en summering av möjligheterna som öppnar sig efter framgångsrika försök med att använda HFMI som lokal svetsbehandlingsmetod vid brorenoveringar.

Projekten LIFEEXT och LIFEEXT2 har utforskat möjligheterna att förlänga livet på stålbroar genom bland annat svetsefterbehandlingsmetoden HFMI – High Frequency Mechanical Impact. Projektledare är Joakim Hedegård och Alexander Lundstjälk vid Swerim.

– 50 till 60 procent av alla broar i västvärlden närmar sig slutet på sin tekniska livslängd. Så det finns ett stort behov av att hitta kostnadseffektiva metoder för att förlänga livslängden, konstaterar Joakim Hedegård.

Detta är bakgrunden till forskningsprojekten som först handlade om att testa HFMI och andra metoder i laboratoriemiljö (LIFEEXT) och sedan implementera i praktiken, vid en brorenovering tillsammans med Trafikverket och entreprenören Svevia (LIFEEXT2).

Fullskaligt prov på Stödebron

Ökad trafikmängd och tunga transporter gjorde att Trafikverket ville höja bärighetsklassen på en bro i Stöde, väster om Sundsvall. Svevia utförde arbetet och i samband med detta genomfördes också ett fullskaleprov av HFMI, som förstärkningsmetod. Ett pilotprojekt där kvalitetssäkring stöttades och rådgivning gavs via forskningsprojektet LFEEXT2, ett upplägg som utföll till stor belåtenhet.

– Trafikverket har många broar som behöver få bärigheten höjd från BK3 till BK4 och även förstärkas i samband med detta. De livslängdsförlängande metoder vi studerat i LIFEEXT och LIFEEXT2 kan bli bra och kostnadseffektiva verktyg att kunna nyttja i det här arbetet, säger Hans Pétursson, specialist på stålbroar vid Trafikverket.

– Samverkan är nyckeln i det här forskningsprojektet, menar Joakim Hedegård, Swerim och lyfter det goda samarbetet med Chalmers, KTH, deltagande företag, och förstås Trafikverket och Svevia.

– Det har varit otroligt kul att jobba tillsammans på det här sättet. Forskningen på Swerim handlar alltid om att skapa industrinytta, men jag har nog aldrig tidigare varit med om ett sånt här bokstavligt talat stort objekt. Samhällets resurser är begränsade, men det finns stora behov i vår infrastruktur. Så nu gäller det att hitta smarta lösningar, till exempel för att kunna förlänga livet på våra stålbroar. Och just en sådan smart lösning tycker jag vi har hittat i de här projekten.

Joakim Hedegård ser dock en utmaning framför sig, för att metoderna ska kunna implementeras i stor skala:

– Vi behöver en ny yrkeskategori: “Livstidsförlängare för broar”. Kunskapen hos ingenjörerna finns men vi behöver operatörer som specialiserar sig på detta och till det krävs en särskild utbildning. Vi tittar på hur det ska lösas nu tillsammans med Svetskommissionen och vi hoppas kunna hitta stödfinansiering för att rulla ut detta hos svetsutbildarna i landet.