Nyheter

Nya hyresbostäder i Borgholm

I Nydala Borgholm uppför GBJ Bygg fyra tvåvåningshus med sammanlagt 32 lägenheter. Med beräknad inflyttning hösten 2024.

Området Nydala i tätorten Borgholm ligger strax sydost om Länsväg 136 på Ölands västra sida mot Kalmarsund. Det är här på Rungatan som GBJ Bygg sedan byggstarten sommaren 2023 är i full gång med att resa fyra huskroppar med kommande hyreslägenheter. 

– Vi har ägt fastigheten och förhandlat med HSB Sydost som sedan köpt projektet. När det här är färdigt så går det in i HSB Sydosts förvaltning. Kommunen ville få till stånd hyresrätter på orten och vi har gemensamt med HSB identifierat det här som ett intressant projekt, förklarar Stefan Roneus, vd för GBJ Bygg.

I månadsskiftet oktober/november var bottenplatta gjuten och stomresning pågick. Det blir flerbostadshus med träfasad och betongstomme. 

Byggprojektet genomförs utan förberedelser för underjordiskt garage eller andra mer komplicerade utgrävningar och grundläggningsarbeten.

– Vi har än så länge inte stött på några stora utmaningar, tillägger Stefan Roneus.

HSB:s kommande hyresrätter i Nydala är omgivna av såväl villor som flerbostadshus och är placerade i ett högt läge med utblick över Borgholm och Kalmarsund.

De nya hyresbostäderna i Nydala Borghamn är ett av de sista hyreshusprojekten som genomförs med hjälp av det statliga investeringsstöd som togs bort vid årsskiftet 2022/23. Byggnadernas design får funktioner som solpaneler och energieffektiv belysning för att minska energiförbrukningen. Dessutom byggs de av material som är miljövänliga, som återvunnet stål och trä.

– De byggs också med energibidrag och kommer att vara mycket energieffektiva. Med bra isolering i fönster och väggar, avslutar Stefan Roneus. 

Byggnaden får också bekvämligheter som ett fitnesscenter, gemenskapsrum och en utegård, vilket ger invånarna stora möjligheter till avkoppling, socialisering och rekreation.

Byggherren och byggentreprenören GBJ Bygg började som ett litet familjeföretag i Växjö i början på 1940-talet. Idag ett byggbolag med drygt 250 anställda och kontor i bland annat Växjö, Jönköping, Kalmar och Värnamo. 

FAKTA:

Tidplan: juni 2023-augusti 2024

Byggherre: GBJ Bygg AB

Byggentreprenör: GBJ Bygg AB

Arkitekt: Projektbyggaren Teknik Syd AB 

Kostnad: 30-50 mkr