Nyheter

Ekeblad Bostad tilldelas markanvisning för Blomsterhagen i Krokom

Under hösten tilldelades Ekeblad Bostad markanvisning för det natursköna området Blomsterhagen i Ås strax utanför Östersund. Detta markerar ännu ett steg framåt för företaget i dess strävan att skapa attraktiva bostadsmiljöer som främjar människors välmående och trivsel.

– Vi är otroligt glada över att ha tilldelats markanvisning för Blomsterhagen. Det är en fantastisk möjlighet för oss att fortsätta vårt arbete med att skapa hem där människor kan blomstra och trivas, säger Emil Lundin, arkitekt och partner på Ekeblad Bostad.

Krokoms kommun framhöll särskilt Ekeblads tydliga gestaltning med en variationsrik och klassisk arkitektur. Förslaget har inspirerats av det klassiska trädgårdsidealet, där luftighet, variation och öppenhet är centrala begrepp i utformningen.

Förslaget visade en omväxlande, luftig och öppen disposition av byggnader med genomgående träfasader och harmoniserade färgnyanser. Den planerade etappindelningen och möjligheten för generationsboende var också faktorer som vägde tungt i bedömningen

Genom ett noggrant planerat utvecklingskoncept och en tydlig etappindelning öppnar Blomsterhagen upp för en mångfald av bostadstyper, inklusive flerfamiljshus, radhus och friliggande hus. Detta ger möjligheter för olika boendesituationer och främjar en mångfaldig gemenskap.

– För oss är det viktigt att skapa bostadsmiljöer som inte bara möter dagens behov utan också håller över tid. Vi är övertygade om att Blomsterhagen kommer bli ett område där människor trivs och känner sig hemma under lång tid framöver, tillägger Peter Martti, projektutvecklare och partner på Ekeblad Bostad.

Ekeblad Bostads arbete med Blomsterhagen fortsätter nu med fokus på att förverkliga visionen för området och skapa en levande och hållbar gemenskap för dess framtida invånare.