Nyheter

Lambertsson får uppdrag vid återbyggnaden av E6

I september inträffade det enorma jordskred som fick E6 i Stenungsund att rasa. Nu går uppdraget att tillhandahålla hyrmaskiner och tjänster för återuppbyggnaden av E6 till Lambertsson – en central del i att återställa vital infrastruktur i ett av landets mest trafikerade områden.

– Vi öppnar en tillfällig depå på plats för att maximera servicen till Trafikverkets återuppbyggnadsprojekt och vår kund Peab, säger Karl Seldén, regionchef i väst på Lambertsson.

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Sedan ett par år tillbaka erbjuder bolaget även marknadssmarta logistiktjänster genom konceptet Lambertsson Logistics. Det handlar bland annat om konsulttjänster för projektering, styrning, spårbarhet, samlastning och lagerhållning.

Lambertssons leveransplaneringssystem är avgörande för uppgiften att bland annat samordna ett stort antal transporter utan förseningar eller flaskhalsar. Konkret innebär logistiktjänsterna helt enkelt billigare byggande och kortare ledtider genom effektivare logistik och samordnade materialflöden.

– Vi kontaktade våra kollegor inom Peab och fick hjälp av Byggelement som har en fabrik i Ucklum nära platsen för jordskredet. Genom nära samarbete har vi fått tillgång till en stor lokal som vi gör om till en projektdepå och på så sätt snabbt etablerat oss i närheten, fortsätter Karl Seldén. Nu är maskiner och personal på plats i närområdet för att få E6 klar så snabbt det bara går.

Genom att anlita Lambertsson får Trafikverket via Peab fri tillgång till materialtransporter och jourservice dygnet runt inom maskinservice, el och trafikanordningar. Larm och liggare på arbetsplatsen är godkända och framtagna gemensamt med Peab säkerhet.

– Exempel på andra konkurrensfördelar är att vi kan erbjuda tjänster inom bygglogistik och erbjuda rätt skyddsutrustning, avslutar Karl Seldén. Vi ser fram emot att vara delaktiga i det viktiga arbetet med återbyggnaden av E6.