Nyheter

Infrahubs säljer miljömärkt logistikfastighet till Black Rock

Infrahubs har tecknat avtal om att sälja en ny stor logistikfastighet i Vaggeryds kommun till den globala kapitalförvaltaren BlackRock

Fastigheten ligger logistikområdet Södra Stigamo, söder om Jönköping i nära anslutning till E4:an. Logistikanläggningen har en yta om cirka 31 500 kvm. Fastigheten är till 100 procent uthyrd till Svenska Retursystem AB.

Fastigheten är anpassad för framtidens logistik gällande automatisering, miljöcertifiering och energi. Anläggningen har en kapacitet att tvätta 70 miljoner lådor och 4 miljoner pallar per år och följer Svenska Retursystems höga standard vad gäller hållbarhet för bland annat energieffektivitet och cirkulära flöden av vatten.

Byggnaden uppförs enligt hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad Silver.

En av Skandinaviens största solcellsanläggning har installerats på taket med en beräknad årlig energiproduktion på 3,7 GWh. Sedan byggnationen har anläggningen skapat 55 nya arbetstillfällen inom hållbarhetssektorn i Vaggeryds kommun. 

– Efterfrågan från hyresgäster inom logistik är fortsatt hög. Detta skapar också en stark investeringsvilja inom logistikmarknaden för moderna och hållbara logistikfastigheter med bra lokalisering, långa hyresavtal och starka hyresgäster. Försäljningen till BlackRock är ytterligare ett bevis för detta och som visar att Infrahubs har ett koncept och erbjudande för framtidens logistik, säger Andreas Ekberg på Infrahubs.