Nyheter

NCC bygger Coop Byens parkering med målet DGNB Guld

NCC har börjat bygga en ny parkering åt Coop Byen. Det är det sjätte i raden av parkeringshus som NCC bygger utifrån sitt eget parkeringshuskoncept. Parkeringen skiljer sig från de andra med extra breda ramper och målet om en DGNB-guldcertifiering.

Coop Byen blir en ny stadsdel i Albertslund, väster om Köpenhamn.Här utvecklar PensionDanmark 350 bostäder, ett gemensamhetshus, en parkering och en stadspark i det som blir det första stadskvarteret i Coop Byen.

– Vi på PensionDanmark vill utveckla ett attraktivt och levande stadskvarter i hjärtat av Albertslund. Coops anställda och framtida boende kommer att ha både parkering och kollektivtrafik på gångavstånd, så det blir lätt att ta sig till och från kvarteret. Vi är särskilt glada över projektets hållbara åtgärder, där byggmaterial från en tidigare byggnad på platsen återanvänds, säger Thomas Kjær Petersen, senior projektutvecklingschef på PensionDanmark Ejendomme.

Träning på parkeringen

Med sitt centrala läge kommer byggnaden att fungera som en slags entré till Coop Byen och de nya bostäderna här och uteplatsen runt byggnaden är utformad för att stödja fysiska aktiviteter; bland annat med etablering av en motionstrappa på fasaden.

– Vårt parkeringshuskoncept är genomtänkt och vi är mycket stolta över det, säger Jesper Gaarde, produktionschef på NCC. Vi har utvecklat ett parkeringshus som inte bara är ekonomiskt konkurrenskraftigt – både vad gäller konstruktion och kostnader för drift och underhåll. Vi erbjuder ett grundkoncept där kunden kan välja ett antal lösningar, till exempel alternativa material för fasaden.

Parkeringen har utvecklats i samarbete med Holscher Nordberg arkitektur och planering och KI konsultingenjörer.

Återvinning och klätterväxter

En varierad och levande fasad av sträckmetall i aluminium skapas, på vilken olika klätterväxter växer bra, samt överskottsträ och återvunna naturskifferplattor från gamla Coops personalbyggnad som tidigare stod på platsen. De fyra fasaderna är varierade så att de passar de ytor de möter.

Den nya parkeringen kommer att ha cirka 460 parkeringsplatser i 13 förskjutna plan. Ytorna ska vara tillgängliga för såväl anställda i Coop som boende och gäster i områdets nya bostäder. På så sätt utnyttjas parkeringen två gånger genom att de anställdas bilar under dagen och de boendes bilar efter midnatt ryms. Parkeringen får extra breda ramper, så att trafiken upp och ner på parkeringen lätt kan glida. Dessutom kommer P-huset att certifieras för DGNB-guld som något alldeles speciellt.

Parkeringshuset i Coop-byen är ytterligare ett parkeringshus som byggs enligt det koncept som NCC tagit fram i samarbete med Holscher Nordberg Arkitektur och Planering och KI Konsultingenjörer. Den första konceptparkeringen byggdes på Herlev sjukhus 2018.

Illustration: Holscher Nordberg Architecture and Planning