Nyheter

Kommersiella Fastigheter: Nytt säljuppdrag – Industrifastighet Åbro (Mölndal)

Fastigheten Gaslyktan 4 är belägen i Åbro Industriområde. Området ligger längs med Söderleden och E6/E20, vilket innebär både god tillgänglighet och bra exponering.

Fastigheten bebyggdes ursprungligen 1984 och en tillbyggnation gjordes 2003. Total LOA är ca 1585 kvm varav ca 330 kvm kontor samt ca 1255 kvm Lager. Markarealen uppgår till 5031 kvm. Hela fastigheten är instängslad med kallförråd under skärmtak och asfalterade ytor.

De totala hyresintäkterna uppgår till ca 2 280 tkr, med ett beräknat driftsnetto om ca 1 909 tkr fördelat på tre hyresgäster, varav Ahlsell är största hyresgäst. Fastigheten är fullt uthyrd.

Tillväxten i Åbro är god och här byggs flertalet fastigheter inom handel och logistik.

Nyligen färdigställdes Goco-området som består av bostäder och centrum för forskning och företag inom life science.