Nyheter

Nu byggs ny kaj i Skellefteå

Peab har fått uppdraget att bygga en ny kaj i Skelleftehamn. Beställare är Skellefteå kommun och kontraktssumman uppgår till 1 132 miljoner svenska kronor.

Den nya kajen blir 7 700 kvadratmeter stor till ytan och är en viktig del i Skellefteå kommuns samhällsutveckling. Kajen möjliggör att större fartyg kan lägga till i hamnen, vilket behövs i och med de stora industrisatsningarna som sker i Skellefteå och i hela regionen.

Uppdraget innefattar muddring och erosionsskydd samt pålning, betongarbeten och utrustningskompletteringar för kajen. Utöver detta byggs omfattande ytor för logistik. Då projektet har en tydlig hållbarhetsprofil ska ECO-Betong med lägre klimatpåverkan användas, liksom pålar av SSAB Zero™ som är stål baserat på återvunnet stålskrot och producerat praktiskt taget utan fossila koldioxidutsläpp.

– Det här är ett tekniskt avancerat projekt där vi får möjlighet att nyttja hela vårt hållbarhetskunnande inom Peab. Samtidigt bidrar vi till en samhällsviktig funktion i Skellefteå med omnejd. Det känns spännande och mycket betydelsefullt att få vara en del av den satsningen som kommunen gör för samhällsutvecklingen, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

– Efter ett omfattande förberedelsearbete ser vi nu fram emot att starta genomförandet av projektet. Tillsammans med Peab kommer vi att arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan i produktionen men även förbereda kajen för att möjliggöra en fossilfri verksamhet, säger Thérese Bäckström Zidoli, funktionschef projektledning Skellefteå kommun.

Uppdraget är en partnering i totalentreprenad med byggstart i januari 2024. Projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2027.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2024.

PÅ bilden: Jörgen Eriksson, regionchef, Peab