Nyheter

Byggstart för Kungsholmens tillfälliga brandstation

Stockholms stads fastighetskontor och Region Stockholm genom Locum har tecknat ett avtal som möjliggör att Kungsholmens tillfälliga brandstation kan byggas vid S:t Görans sjukhus. Bygget kan starta redan under 2024 och möjliggör renovering av den nästan 100 år gamla brandstationen på Hantverkargatan.

Evakueringslösningen för Storstockholms brandförsvar möjliggör renovering av den nästan 100 år gamla brandstationen på Hantverkargatan. Bygglovet för en tillfällig brandstation vid S:t Görans sjukhus överklagades sommaren 2022. Ärendet gick till mark- och miljööverdomstolen, som avslog överklagan den 31 juni 2023.

I väntan på överklagandeprocessen har fastighetskontoret och Locum haft dialog om den tilltänka platsen vid S:t Görans sjukhus.

– Äntligen har vi fått grönt ljus att bygga den tillfälliga brandstationen vid S:t Görans sjukhus och ett avtal med Locum. Tack vare detta kan vi komma igång med den efterlängtade renoveringen av Kungsholmens brandstation. Det är en kulturhistorisk värdefull fastighet i stort behov av renovering och upprustning för att möta behoven hos den moderna räddningstjänsten, säger Clara Lindblom, bostad- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad samt ordförande i Storstockholms brandförsvar.

Den tillfälliga brandstationen planeras längs Magnus Huss väg, nedanför S:t Göran sjukhus, där det idag finns en parkering. Avtalet mellan Stockholms stad och Locum sträcker sig fram till våren 2026, men renoveringen av brandstationen beräknas bli klar i slutet av 2025.

 – Jag är glad att Region Stockholm och Locum AB kan bidra till upprustningen av Kungsholmens brandstation. Överenskommelsen med Stockholms stad tryggar tillgången till ett nära brandförsvar under upprustningen, säger Jens Sjöström, ordförande Locum.

För att räddningstjänsten ska kunna fungera under renoveringen av Kungsholmens brandstation har det geografiska läget varit mycket viktigt. Med evakueringslösningen vid S:t Görans sjukhus uppfylls kravet på framkörningstider.

– Vi ser väldigt mycket fram emot renoveringen av den 94 år gamla brandstationen som är i stort behov av att moderniseras för att passa vår nuvarande verksamhet. Den tillfälliga placeringen under renoveringen gör att vi kan bibehålla våra insatstider och fortsätta vårt viktiga arbete med att skapa trygghet för stockholmarna, säger Peter Arnevall, förbundsdirektör Storstockholms brandförsvar.