Nyheter

Stockholmia förvaltar ny fastighet på Södermalm i Stockholm

Vid årsskiftet 2024/2025 beräknas 23 lägenheter stå färdiga för inflyttning i en ny fastighet intill Nytorget på Söder i Stockholm. Fastigheten, som även kommer att inrymma en restaurang, kommer att förvaltas av fastighetsbolaget Stockholmia.

Fastighets- och förvaltningsbolaget Stockholmia är med från start i fastighetsprojektet Renstiernas Gata på ett av Stockholms mest attraktiva lägen vid Nytorget på Södermalm. Byggaktör är fastighetsbolaget Wallin. Spaden sattes i marken i slutet av oktober och när huset är klart ska det inrymma 23 moderna lägenheter samt en restaurang på gatuplan som vetter mot Nytorget. Inflyttning beräknas ske vid årsskiftet 2023/24 och lägenheterna kommer att förmedlas via Bostadsförmedlingen.

Lara Slewa, ansvarig förvaltare på Stockholmia, ser tydliga fördelar med att Stockholmia har varit med från start i projektet.

– Det har inneburit att vi har kunnat komma in med förslag och idéer från ett förvaltarperspektiv. Val av material och produkter är exempel på delar där vi varit med och påverkat. Svanenmärkningen innebär att vi aktivt har sökt efter produkter med god hållbarhet som är möjliga att reparera om något skulle gå sönder. Vi förvaltar redan fler än 10 fastigheter på Södermalm, vilket innebär att den nya fastighetens läge passar oss utmärkt, säger Lara Slewa. 

– Det känns tryggt att Stockholmia med sin långa historik och sitt fina bestånd får förvalta det första hyresrättsprojekt vi bygger i modern tid, säger Erik Wallin, VD på Wallin.      

Om Projektet Renstiernas gata 

Bakom projektet står fastighetsbolaget Wallin med Habitek som totalentreprenör. Fastigheten har ritats av Belatchew Arkitekter och förvaltas av Stockholmia.

Projektet kommer att Svanenmärkas vilket innebär höga krav på hållbarhet i alla delar av projektet. Energiförsörjningen utgörs av en kombination av bergvärme, fjärrvärme och solceller. Särskild hänsyn har också tagits för att fastigheten ska passa in i den kulturhistoriska miljön.

De 23 lägenheterna kommer att förmedlas via Bostadsförmedlingen.