Nyheter

YIT bygger extra flygel till sjukhus i Finland

YIT har valts ut som byggare av den extra flygeln till T-sjukhuset i Hälsovårdslänet i Egentliga Finland. Projektet kommer att genomföras i Åbo som ett projektledningskontrakt. Avtalet kommer att ingås i januari 2024. Det uppskattade totala värdet av byggkontraktet för YIT är cirka 40 miljoner euro.

Projektet omfattar nybyggnationen av T-sjukhusets extra flygel, inklusive alla nödvändiga förvärv, för att vara helt klar för användning. Arbetet startar i januari 2024 och beräknas vara klart tidigt på våren 2027. Projektet omfattar cirka 8 700 kvadratmeter funktionsyta för sjukhusverksamhet och nybyggnadens bruttoyta är cirka 16 300 kvadratmeter.

Dessutom kommer ett ambulansgarage, kontorsutbyggnad och interna ändringar av omgivande fastigheter att göras i byggnaden. De markarbeten som projektarbetet kräver är krävande. Endast förnybart genererad el kommer att användas på platsen under byggnationen.

– Projektet syftar till att förbättra verksamhetsförutsättningarna för specialiserad vård på Tyks sjukhusområde. YIT har tidigare samarbetat i byggandet av T-sjukhuset, säger Timo Seppälä, fastighetsdirektör på Varha.

– Sjukhusbyggen och byggandet av krävande användarmiljöer hör till YIT:s speciella kompetensområden och vi har lång erfarenhet inom dessa områden. Vi bygger hälsosamma, säkra och hållbara fastigheter för att säkerställa att viktiga tjänster fungerar i samhället, säger Egentliga Finlands regionchef Jyrki Meri.