Nyheter

Assemblin ska installera multitekniskt vid SEW-EURODRIVE:s nya anläggning

Assemblin har fått i uppdrag av Skanska att utforma och installera el, värme, vatten, ventilation och sprinkler i SEW-EURODRIVE:s nya produktions- och kontorsanläggning i Hedenstorp (utanför Jönköping).  

SEW-EURODRIVE, som är världsledande inom drivutrustningar till industrin, satsar i Sverige genom att bygga ett nytt kontor och produktionsanläggning i Hedenstorp väster om Jönköping. Byggprojektet avser en ny produktionsbyggnad på drygt 10 000 kvm samt en tre våningar hög kontorsbyggnad på knappt 1 500 kvm avsedda för SEW-EURODRIVEs svenska verksamhet.

I september blev det klart att Skanska Sverige AB kommer att ansvara för byggproduktionen, och på uppdrag av Skanska har nu Assemblin fått i uppdrag att utforma och installera all el, värme- och sanitet, ventilation och sprinkler i de nya byggnaderna. I arbetet kommer flera Assemblinbolag och också det helägda dotterbolaget Bankeryd Rör att delta.

Projekteringen är påbörjad och färdigställande och inflyttning sker under andra kvartalet 2025. I projektet finns en uttalad miljöambition, vilket bland annat innebär smarta, energieffektiva fastighetstekniska system med bla flexibla belysningssystem, elbilsladdning, säkerhetssystem och en hög grad av självförsörjning genom planer på koppling till solceller. Huset värms med fjärrvärme.

– Vi är stolta att SEW-EURODRIVE AB väljer att samarbeta med Skanska vid skapandet av sina nya kontors- och produktionslokaler. Vi kommer sträva efter att minska byggnadens klimatbelastning bl a genom att använda vår egen klimatförbättrade betong samt installera solceller, kommenterade Hans-Fredrik Helldahl, regionchef, Skanska Sverige AB, i samband med offentliggörande av att Skanska valts som byggpartner.

– Vi är mycket stolta över detta uppdrag, och vi ser fram att i nära samverkan med beställare och slutkund utforma smarta och hållbara installationslösningar i SEW-EURODRIVE:s nya anläggning. Det är särskilt roligt i projekt där vi jobbar tillsammans och får möjlighet att bidra med vår breda, multitekniska kompetens, säger Fredrik Allthin, affärsområdeschef och vd på Assemblin El.