Nyheter

Umeå kommun antog godkänd detaljplan för Tomtebo strand

Igår antog Umeå kommun detaljplanen för den nya stadsdelen Tomtebo strand i vilken Riksbyggen planerar för nya bostäder i den första etappen. Stadsdelen, vars detaljplan godkändes i mitten av november, ska rymma hela 3000 bostäder samt en bredd av verksamheter och kommer att byggas med hänsyn till natur och hållbara transportmedel.

Tomtebo strand kallas den nya stadsdel som utvecklas av Riksbyggen tillsammans med kommunen, kommunala bolag och flera andra bostadsutvecklare. Den nya stadsdelen, med hållbarhet i fokus, ligger mellan Nydalasjön och Universitetsområdet i Umeå.

I området planeras för 3 000 bostäder, med lika många invånare som tre inlandskommuner, och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, handel och service. Utvecklingen av Tomtebo strand kommer att ske i etapper och planeras löpa över cirka 15-20 år. I den första etappen planerar Riksbyggen att utveckla cirka 100 nya bostäder.

Idag antog Umeå kommun den detaljplan som godkändes den 15 november.

– Det är glädjande att kommunen antagit detaljplanen och vi nu är ett steg närmre att förverkliga denna stadsdel som är ett unikt samarbete mellan kommun, energibolag och sju bostadsutvecklare, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Norr.

Natur och hållbarhet en viktig del i utvecklingen av Tomtebo strand

Detaljplanen tar hänsyn till områdets befintliga natur med Kolbäcken och den gröna korridoren, här prioriteras hållbara färdmedel och planen minimerar genomgående biltrafik. Ett centralt stråk för kollektivtrafik kommer att binda samman området och göra det lättillgängligt.

Mer om:

Riksbyggens bostäder i Tomtebo strand

Om Tomtebo strand

Tomtebo strand är en nytänkande stadsdel i det växande Umeå. Med ett läge nära stadens centrala delar och naturområden ska Tomtebo strand bli en plats som möter framtidens höjda krav på hållbar stadsutveckling och där människor i alla åldrar trivs. Det ska vara enkelt att bo här även för den som livspusslar som mest.

Bebyggelsen i stadsdelen ska vara blandad och rymma 3000 bostäder samt en bredd av verksamheter.

Tomtebo strand utvecklas av Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi och Vakin.