Nyheter

Gnestahem: Grönt ljus för detaljplaneprogram

Gnestahem har nu fått klartecken från kommunen att sätta igång med detaljplaneprogrammet i kvarteret Snickaren vid Landshammarsgatan och Torggatan.  Detaljplaneprogrammet är en viktig milstolpe för Gnestahem och kommer att hjälpa till att möta den växande efterfrågan på bostäder i kommunen och skapa en klar och hållbar plan för framtida utveckling.

– Vi är mycket glada över det positiva planbeskedet. Det ger oss möjlighet att fortsätta arbeta för att möta framtida behov och önskemålen bland våra nuvarande hyresgäster och alla som står i vår bostadskö som önskar bo hos oss, säger Catherina Fored, vd på Gnestahem.

Detaljplaneprogrammet kommer att fokusera på att skapa nya bostäder och samtidigt bevara och förstärka den befintliga miljön i området. Man kommer att granska förutsättningar för en förtätning av nya hållbara bostäder och skapa möjlighet för ett samråd med berörda i ett tidigt skede.

– Vi ser fram emot att samarbeta med kommunen, boende och andra intressenter under processens gång. Genom att involvera alla berörda parter kan vi skapa en bred förståelse och skapa bästa möjliga resultat för Gnestas framtid. Vi förväntar oss att detaljplaneprogrammet kommer att vara klart under hösten 2025 och vi ser fram emot att kunna påbörja programarbetet under våren nästa år. Framtiden för Gnesta ser ljus ut och vi är stolta över att vara en del av den resan, avslutar Catherina Fored.

Foto: Bruno