Nyheter

Nu får parkeringskrisen på Skellefteå lasarett en lösning

Var ska jag ställa bilen? Det är en fråga många skulle ställa utifrån de kommande förändringarna på lasarettsområdet i Skellefteå. Där kommer cirka 80 procent av alla parkeringsplatser att försvinna. Men det jobbas för en lösning.

– Vi har sett att ett parkeringshus skulle lösa parkeringsfrågan för både besökare och personal, säger Fredrik Ahnorre som är projektledare för de nya vårdbyggnaderna i Skellefteå.

Just nu planeras och utreds byggnationerna av nya vårdbyggnader på lasarettsområdet i Skellefteå. Projekttiden är uppskattad till 10 år och kommer påverka regionens möjlighet att erbjuda parkeringsplatser för både patienter och besökare. När dessutom järnvägsplanen för Norrbotniabanan nu vunnit laga kraft så kommer parkeringsytorna som idag finns i anslutning till korsningen Lasarettsvägen och väg 95 att försvinna.

80 procent försvinner

I dagsläget finns tre parkeringsytor för patienter på lasarettsområdet. Ytorna på bilden ovan märkt med Parkering 1 och Brännströmska parkeringen övertas av Trafikverket under 2024/2025 för att ge plats för Norrbotniabanan. Den yta som då kvarstår är den som är markerad som Parkering 2 på bilden ovan. Om den skulle förbli i sitt nuvarande skick innebär det att lasarettet tappar cirka 80% av sina besöksparkeringar.

– Vi skulle inte kunna tillgodose parkeringsplatser för vare sig besökare eller personal i närhet till lasarettet. Det är en otänkbar situation, fortsätter Fredrik Ahnorre.

Framtidssäker lösning

Därför vill Region Västerbotten bygga ett parkeringshus på platsen markerad med ”Parkering 2”. Då skulle det bli en ökning av parkeringsplatser för besökare och dessutom ökat antal platser för anställda. Det skulle också innebära ett bekvämt avstånd till lasarettet för bilister. Det finns också andra fördelar i form av minskad markyta för parkeringsplatser, minskad snöskottning och förutsättningar för solcellsinstallation på tak. Lösningen är också framtidssäker då det går att vidareutveckla byggnationen vid behov.

– Det skulle innebära stora fördelar för både besökare och personal för framtiden. Det skulle lösa parkeringssituationen under byggnationen av de nya sjukhusbyggnaderna och Norrbotniabanans intåg.

Målet är att parkeringshuset ska stå färdigt under våren 2025.