Nyheter

Godkänd detaljplan för fastigheterna Stormen 1 och Molnet 2 i Lund

Fredagen den 8 december stod det klart att detaljplanen för fastigheterna Stormen 1 och Molnet 2 i nordöstra Klostergården i Lund vunnit laga kraft. Detta möjliggör fortsatt arbete för HSB Skåne med nyproduktionsprojektet HSB brf Meteorologen.

I november 2022 beslutade Byggnadsnämnden i Lunds kommun att anta detaljplanen för fastigheterna Stormen 1 och Molnet 2. Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av flerbostadshus i kvartersform. Detaljplanen vann laga kraft fredagen den 8 december 2023. De två fastigheterna som omfattas av detaljplanen, fastigheterna Stormen 1 och Molnet 2, utgörs idag av en parkeringsplats och en större asfalterad yta.

– Det känns glädjande att detaljplanen nu vunnit laga kraft så att vi kan fortsätta arbetet i projektet. När nu Klostergårdens station har öppnats får HSB brf Meteorologen ett ännu mer attraktivt läge i och med att pendlingsmöjligheterna underlättas. Det nya kvarteret som ska växa fram ger dessutom en ny dimension till Klostergården och bidrar positivt till området, säger Caroline Sellström, affärsområdeschef Bostad och medlem, på HSB Skåne.

HSB brf Meteorologen kommer att omfatta cirka 100 bostadsrätter. Byggnadernas höjd planeras till mellan fyra och tio våningar med ett varierat taklandskap. Husen kommer att byggas med underjordiskt parkeringsgarage och tegelfasader som harmonierar med övrig bebyggelse i området.