Nyheter

Norska Fritzoe Eiendom bygger ny anläggning i Nässjö

Text: Gösta Löfström

Det norska fastighetsbolaget Fritzoe Eiendom bygger en ny anläggning i Nässjö åt systerföretaget CEOS Fritzoe, specialiserade på träbaserade skivmaterial och massivträ. Avsikten är att bygget ska miljöcertifieras enligt BREEAM.

Bygget i småländska Nässjö är Fritzoe Eiendoms första investering i Sverige. Det är stort fokus på miljö- och energilösningar. Byggnaden är på 22 000 kvadratmeter med en produktionsdel som rymmer produktion, lager och logistik samt en utstickande kontorsdel i tre våningar där bottenplanet rymmer teknisk utrustning.

Det hela bygger på platta på mark och stålstomme, betongsocklar, sandwich-väggar som är extra förtjockade för värmehushållningens skull. Tak bygger på TRP-plåt, isolering och papp. Taket är försett med en rejäl solcellsanläggning.

Produktionsanläggningen ska klassas enligt certifieringssystemet BREEAM nivå Exellent med syftet att få en certifiering enligt svenska regler och standarder samtidigt som byggnaden kommer att kunna jämföras internationellt. Särskilt hårda krav ska ställas på byggnadens miljöprestanda inom områden som energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering.

Totalentreprenör är Ulricehamnsföretaget ByggArvid.

Bättre lösningar efter hand

– Det har naturligtvis varit mycket fokus på miljöåtgärderna, där vi under resans gång hittat och föreslagit ett antal förbättringsåtgärder som ger bättre lösningar och fler poäng. Till exempel när det gäller ljudkrav, dagvattenutredning, luftkvalitet och förbättring av vatten, värme och ventilation. Men också bättre logistiska lösningar med fokus på brandkrav, utnyttjande av stålkonstruktionen och bättre förutsättningar för framtida utbyggnad, säger ByggArvids entreprenadchef Emanuel Elofsson.

– I övrigt har de största utmaningarna varit en sen vårvinter 2023, tidplanen samt de stora förändringarna som skett under projekteringsfasen. Detta har byggt på en väldigt god dialog mellan oss och vår beställare. Vi är stolta över slutresultatet och resan med samtliga av våra samarbetspartners.

Projektet hamnade på ByggArvids bord före julen 2022. Det handgripliga bygget startade i april och lagom till julen i år var det slutbesiktning av produktionsdelen. Kontorsdelen ska vara klar i mars 2024.

Tomten, som ligger i Norrboda med synlighet från riksväg 40 i norra delen av Nässjö, är på 80 000 kvadratmeter och det finns möjlighet att bygga till anläggningens 22 000 kvadratmeter med ytterligare 15 000 kvadratmeter.

Hyresgästen CEOS Fritzoe är specialiserat på träbaserade skivmaterial och massivt trä till svensk snickeri-, inrednings- och möbelindustri. Med satsningen i Nässjö samlokaliserar företagets produktion, som flyttar från näraliggande Forserum, lagerhantering från Forserum, Göteborg och Norrköping och huvudkontor.

Nässjö är hemmaplan

– Ur ett logistiskt perspektiv är Nässjö mycket bra beläget. Rent geografiskt når vi nära på optimal närhet till vår sammantagna marknad. Dessutom ger närheten till järnväg goda möjligheter till hållbara och effektiva transporter både nu och framgent, säger Carl-Johan Dalin, vd på CEOS Fritzoe.

– Här kommer vi att kunna öka vår produktion och säkra företagets framtida utveckling, säger han och understryker den goda support som företaget fått från Nässjö kommun, tillgången på bra tomter att välja mellan samt snabb och positiv hantering av etableringsfrågan.

– Det här är en stor investering och satsning från våra ägare. Att det blev på ”hemmaplan” i Nässjö känns extra roligt.

Företaget är nära 100 år gammalt, startat i just Nässjö av Carl-Oskar Karlsson, och det har i närtid en positiv utveckling när det gäller såväl omsättning som resultat.

– Det har varit en fin process med Nässjö kommun, som vi köpt tomten av, och vi har ett samarbete med entreprenören ByggArvid som varit uteslutande positivt. Det blir en god etablering, säger Petter Falkgård Andersen, vd i Fritzoe Eiendom AB.

Fastighetsbolaget finns i Larvik, någon timmas resa sydväst om Oslo och har ett fastighetsbestånd värderat till 1,5 miljarder norska kronor inom kontor, logistik och bostäder med huvudsakligt fokus på Norge. En fastighet finns i Köpenhamn. Nybygget i Nässjö är bolagets första investering i Sverige.

FAKTA:

Tidplan: Februari 2023-mars 2024

Byggherre: Fritzoe Eiendom AB

Totalentreprenör: ByggArvid AB

Kostnad: 150 – 200 Mkr